Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurse Monitoring Patient Having A Computerized Axial Tomography (CAT) Scan

Gjensidig hospitering mellom 1. og 2. linjetjenesten

Publisert 22. august 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

60 deltakere hospiterte i tre dager. Prosjektet ble evaluert med spørreskjema og fokusgruppeintervjuer.

Prosjektleder: Vibeke Bostrøm
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Avsluttet
Periode: 2009
Ferdig: 2009

Gjensidig hospitering mellom sykepleiere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan bidra til styrket samhandling. Dette gjennom bedre innsikt i hverandres rutiner, arbeidsoppgaver og ansvar i pasientforløpet.

Finansiering

Helsedialog

Samarbeidspartnere

Helsedialog, Sykehuset Blefjell HF, Ringerike sykehus HF,Sentralsykehuset i Vestfold HF og kommuner tilknyttet helseforetakene. Undervisningssykehjemmet i Vestfold.

Bakgrunn for prosjektet

Gjensidig hospitering kan bidra sterkt til større innsikt i hverandres arbeidssituasjon, organisering og kompetanseutveksling mellom helseforetak og kommuner.

Evalueringsrapporten etter gjennomføring av hospiteringsordning i regi av Fyrtårnsprosjektet 2007 presiserer følgende: ”Hospiteringsordninger kan være ett av flere virkemidler for bedre samhandling mellom tjenestenivåene. Vår erfaring er at det er et effektivt virkemiddel som kan anbefales som et permanent virkemiddel. Utforming av gode modeller for dette foreslås fulgt opp i et samarbeid mellom Helsedialog, Helseforetaket og kommunene”.

Etter oppfordring av Helsedialog og med stimuleringsmidler ble det gjennomført et nytt hospiteringsprosjekt i samarbeid med Undervisningssykehjemmet i Vestfold.

 

Hensikt og mål

Erfaringene fra tidligere hospiteringsordninger viser at samhandlingskultur mellom tjenestenivåene er vesentlig for å sikre god praksis i det daglige. Hensikten med prosjektet er å bidra til at erfaringene ved gjensidig hospitering skal styrke samhandlingen og bidra til å fremme kvaliteten på det daglige arbeidet. Målet med den regionale spredningen av prosjektet gjensidig hospitering (først gjennomført mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold HF i 2007 i regi av Fyrtårnprosjektet), var å øke samhandlingskompetansen. Mål for prosjektet: • Å stimulere til styrket samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten ved å utvikle og teste en modell for gjensidig hospitering

Tiltak

Gjensidig hospitering av ansatte i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten ble organisert med: • Tre dager for tilsammen 60 deltakere Prosjektet ble evaluert med spørreskjema og fokusgruppeintervjuer.

Gjennomføring og resultater

Det var avtalt en kontaktperson på hver av de avdelingene man besøkte (eks. mottaksavdelingen i sykehuset, medisinsk sengepost, sykehjemsavdelingen og tildelingskontoret i kommunen). Det var på forhånd utarbeidet sjekkliste for gjennomføringen, samt informasjonsmøter med deltakerne og deres ledere. I utgangspunktet var Sykehuset Blefjell HF, Sentralsykehuset i Vestfold HF og Ringerike sykehus HF de 3 helseforetakene (HF) som var med i prosjektet, sammen med 12 av kommunene rundt foretakene.

Spredning

Helsedialog har stimulert til spredning og gjennomføring av prosjekter i Helseregionen. Prosjektet ble evaluert av Høgskolen i Vestfold.