Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Gode pasientforløp

Publisert 04. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

«Hva er viktig for deg?» er utgangspunktet for utvikling av prosedyrer, tiltak og kompetanse for å bidra til en mer aktiv brukerrolle og et større fokus på forebygging, rehabilitering og oppfølging.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Aust-Agder er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i Østre Agder-kommunene.

Samarbeider med Senter for omsorgsforskning som en arena og tilrettelegger for forskning.

Prosjektleder: Merethe.andreassen.land@grimstad.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Aust-Agder
Status: Avsluttet
Periode: 2014-2018
Ferdig: 2018

Foto: ks.no

Bakgrunn

Deltagelse i nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene, ”Gode pasientforløp” siden 2014. Utvikling av kompetanse i kvalitetsforbedring er et virkemiddel for å lykkes med dette.

Mål

  • ​Økt pasientsikkerhet
  • Helhetlige pasientforløp

Tiltak

Læringsnettverket har som målsetting å støtte kommunene i å utvikle gode pasientforløp. Tiltak det jobbes med i prosjektet skal bidra til å kvalitetssikre overgangene mellom sykehus og kommune. Det gjelder både medikamenthåndtering, dokumentasjon, kartleggingsverktøy, tildeling av tjenester etc.

Spredning

  • Implementering i hele Helse og omsorg.
  • Forbedringsteam

Erfaringer og resultater

 

USHT Aust Agder skal i samarbeid med USHT Vest Agder og SSHF (Sørlandets sykehus helseforetak) i gang med prosjektet «Samarbeid om forbedring og kvalitet» som blir en videreføring av Gode pasientforløp.

Rapport fra Gode pasientforløp ferdigstilles i løpet av høsten 2018.

Samarbeidspartnere

Kommuner i Østre Agder, SSHF, KS