Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Hospitering ved lindrende enheter

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Tilbud om å lære av spesialsykepleiere ved lindrende enheter og få være sammen med palliative team.

Prosjektleder: Vibeche Fahsing
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2013
Ferdig: 2013

Finansiering

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

 • Rokilde sykehjem, Lindrende enhet, Kristiansund kommune
 • Blindheim omsorgssenter, Lindrende enhet, Ålesund kommune
 • Kompetansesenter for lindrende behandling i Midt-Norge
 • St.Olavs hospital
 • Palliative team- helseforetaket.

Bakgrunn for prosjektet

Behov for kunnskasspredning om lindrende behandling i kommunene.

Målsettinger

 • Den enkelte hospitant får en grunnleggende innføring i praktiske og tekniske prosedyrer knyttet til lindrende behandling, symptomkontroll, observasjoner og oppfølging.
 • Den enkelte får kunnskap om holdninger, etiske utfordringer og verdigrunnlag knyttet til lindrende behandling.
 • Å overføre kunnskap om organisering, nettverksarbeid og samhandling - med fokus på pasient og pårørende - som beveger seg mellom de ulike behandlingsnivå.

Tiltak

Hospitantene er sammen med spesialsykepleier i lindrende enhet, får være sammen med palliative team fra Helseforetaket, undervisning

Spredning

 • Faglige nettverk
 • nettsider
 • palliative nettverk
 • fagdager
 • publisering av fagartikler