Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Implementering av "Demensomsorgens ABC" i sykehjem og hjemmetjenester

Publisert 23. oktober 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Forankre en god samarbeidsmodell for "Demensomrogens ABC" i Bergen kommune.

Prosjektleder: Bodil.Kristensen@bergen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2011 -
Ferdig: 2011

Bakgrunn

Behovet for kunnskap om demens er stort. Ønsket om å nå alt personale som deltar i omsorgen for personer med demens med kunnskap om demensomsorg er mulig gjennom opplæringsmodellen Demensomsorgens ABC.

Mål og hensikt

Målet er å implementere en solid og godt forankret kompetansebygging innen demensomsorg over tid i sykehjem og hjemmetjenester i Bergen kommune.

Tiltak og gjennomføring

Utvklingssenteret startet i 2011 med både driftsansvar og faglig ansvar for "Demensomsorgens ABC".

Det krystalliserte seg en ide om å organisere drifteni team med faste kontaktpersoner for hvert team. Teamene ble satt sammen på tvers av etatene knyttet til allerede inndelte soner i kommunen. I 2014 koordinerte utviklingssenteret tre team med sine respektive kontaktpersoner.

Teamet med kontakter hadde jevnlige møter og utgjorde en ressursgruppe i kommunen. Kontaktene tok mer og mer over selve driften men utviklingssenteret har hele tiden ansvar for det faglige innhold og ledelse.

Det nye kompetansesenteret for demens ved Fyllingsdalen sykehjem i Bergen kommune har som oppdrag å bidra til opplæring og kunnskapsutvikling i Bergen kommune. USHT i Hordaland har inngått samarbeid med kompetansesenteret for drift av ABC(perm 1, perm 2 og perm 3) og opplæring i VIPS - praksismodell.

Resultat

Bergen kommune har satt på dagorden at ansatte som arbeider med personer med demens skal få spesiell kunnskap om demensomsorg.Hver høst er det oppstartseminar på nye tre «klasser» på ABC-en, både perm 1, perm 2 og den nye miljøpermen. Målet er at alle skal gjennomføre både perm 1 og perm 2. Mellomseminar gjennomføres for alle etter et halvt år. Avslutningsseminar gjennomføres etter perm 2 og perm 3. Dette har resultert i en kompetanseplan hvor det årlig søkes midler for gjennomføring av denne kunnskapsbyggingen.

Samarbeidspartnere

Bergen kommune