Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy

Publisert 03. juli 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Identifisere kompetansebehov ved bruk av IPLOS som kartleggingsverktøy

Prosjektleder: Une Hallem
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Hensikt og mål

Hensikten med dette prosjektet var å få kunnskap om utfordringer og kompetanseutvikling på IPLOS-rapportering innen sykehjemstjeneste og hjemmebasert omsorg. Hovedmålet for prosjektet var, på bakgrunn av å kartlegge ansattes opplevelse av utfordringer innen IPLOS- registrering, å få kunnskap om bruk av dialogkafé som kompetanseutviklende metode i kvalitetsheving innen registreringsarbeidet.

Tiltak

Prosjektet ble gjennomført som et ledd i utviklingsarbeid med utprøving og evaluering av en intervensjon. Både kvantitative metoder, spørreskjema og kvalitative metoder ble benyttet under intervensjon ved hjelp av metoden ”dialogkafé”.

Gjennomføring og resultater

Dialogkafé ble benyttet som arbeidsmetode for å stimulere til samtale og refleksjon om felles problemstillinger knyttet til IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy. Etter deltakelse på dialogkaféseminarene ble det gjennomført en ny spørreundersøkelse.

Resultatene viser behov for mer kompetanseheving på feltet; Deltakelse på prosjektet økte forståelsen for IPLOS-registrering, men førte ikke til god kompetanse for å analysere data i pasientsituasjoner, evaluere og bruke sin kunnskap om IPLOS variabler på situasjonsriktig og faglig gode måter.

Om IPLOS

  • IPLOS (Individbasert statistikk for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene) er et sentralt helseregister som blant annet danner grunnlag for sentral statistikk for pleie- og omsorgssektoren.
  • Målet med IPLOS er å bidra til systematisert kunnskap og statistikk til kommuner og sentrale myndigheter, kvalitetsutvikling av tjenesten, god ressursutnyttelse, samt likeverdige og virkningsfulle tjenester (Helsedirektoratet 2009).

 

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag, Verdal kommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge deltok i prosjektet.