Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten

Publisert 14. mai 2020 | Oppdatert 04. september 2020

Systematisk klinisk observasjonskompetanse - trinn for trinn.

Prosjektansvarlig: USHT Trøndelag (Nord)
Prosjektleder: Vibeke Berg Forås
Fylke: Trøndelag (Nord)
Status: Pågående
Periode: 2019
Ferdig: -

I etterkant av samhandlingsreformen har det skjedd en forskyvning av oppgaver fra spesialist- til kommunehelsetjenesten og kravene til kompetanse i kommunehelsetjenesten har økt. Sykere pasienter og mer komplekse problemstillinger stiller større krav til observasjonskompetanse, handlingsberedskap og beslutninger om behandlings- og oppfølgingstiltak for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene.

USHT Trøndelag arrangerte i 2019 læringsnettverk på Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand». Tiltakspakken har vært et stort og ressurskrevende felt å gå inn i og flere Utviklingssenter har jobbet på forskjellig måter med tiltakspakken. I denne forbindelse meldte det seg et behov for å samordne og kvalitetssikre eksisterende arbeid og det nasjonale prosjektet KlinObsKommune ble startet. Mye arbeid har blitt lagt ned i prosjektet og USHT Trøndelag ønsker å jobbe med uttesting av tiltakene definert i KlinObsKommune prosjektet.

Hovedtiltaket i KlinObsKommune er utviklingen av en kompetansemodell som viser hvordan man gradvis kan øke klinisk observasjonskompetanse (se bilde). Målet er å gi kunnskap og verktøy til personell i kommunale helse- og omsorgstjenester for tidlig å oppdage forverring i tilstand hos pasienter og brukere. Denne kompetansen må bygges trinnvis eller ut fra hvor de befinner seg i kompetansetrappen. Kunnskapen bygger på systematisk klinisk observasjon ved bruk av ABCDE, beslutningsverktøyet NEWS2 og ISBAR kommunikasjon.

Som et ledd i denne kompetansehevingen tilbyr USHT Trøndelag kurskonseptet ProACT. Se mer om ProACT-kurs under aktivitet.

Samarbeidspartnere: ProACT Norge, KlinObsKommune, Nord universitet,

Les mer om det nasjonale prosjektet KlinObsKommune her:
https://www.utviklingssenter.no/klinisk-observasjonskompetanse

Vi henviser også til den digitale læringsressursen på klinisk observasjonskompetanse på kompetansebroen: https://www.kompetansebroen.no/vitaleparametere/?o=oa

Foto: KlinObsKommune, kompetansetrappen