Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Stethoscope and red hearts for artwork. 3D Illustration for icon health care of heart.

USHT-samarbeid om klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten

Publisert 25. mars 2019 | Oppdatert 28. april 2020

Oppdraget er å samordne et kompetanseprogram innen klinisk observasjonskompetanse slik at kommunene skal ha tilgjengelig et kvalitetssikret undervisningsopplegg til bruk i arbeidet med å forbedre observasjonskompetanse.  Dette kan være gjennom Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, TOFT (Tiltak 1), eller tilsvarende satsninger.

Prosjektansvarlig:

USHT Rogaland, Oslo, Troms og Akershus: Ansvarlige

USHT Østfold, Oppland, Trøndelag og Finnmark: Samarbeidspartnere

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Pågående
Periode: Juni 2018 – november 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, kompetansekonseptet proACT og tilsvarende, er et stort, komplekst og ressurskrevende felt å gå inn i. Det ble gjennom pilotene og det nasjonale læringsnettverket TOFT, tydelig at det er lite beskrevet i Pasientsikkerprogrammet hvordan dette kan/bør gjøres. Det er derfor erfart at det bl.a blir (hurtig)utviklet lokale kurspakker for å komme i gang. Uten at de nødvendigvis er kvalitetssikret etter en standard. De kommunene som benytter proACT har også brukt mye tid og ressurser på å tilpasse et sykehusinitiert konsept, til å passe i ulike deler av kommunehelsetjenesten. Det er derfor blitt initiert en prosess i USHT miljøet, å se på hva om det kan utvikles en «standardisert og kvalitetssikret kompetansepakke» som USHT-er og kommuner kan benytte i sitt arbeid med å bedre observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten.

Mål

Å ferdigstille et «samordnet kompetanseprogram» innen klinisk observasjonskompetanse medio november 2019.
Innhold:

  • Modell og struktur for implementering
  • Samordnet faginnhold (kompetansetrapp)
  • Modell for opplæring av lokale kursledere/instruktører/veiledere

Metode / tiltak

Arbeidsgruppen skal innhente oversikt over ulike kompetanseprogram som er i bruk, og utvikle/komme frem til et samordnet og kvalitetssikret program.

Etablere referansegruppe som bidrar som sparringspartnere og kvalitetssikrer programmet.

Målgruppe er av Helsedirektoratet definert som de som jobber i sykehjem, hjemmetjenester, boliger med bistand og i tjenester innen rus og psykiatri.