Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurse Helping Senior Woman To Walk

Kunnskapsbasert praksis, modell for kompetanseutvikling

Publisert 07. august 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Innføring av Kunnskapsbasert praksis som metode for ansatte i omsorgs- og velferdstjenesten i Verdal kommune.

Prosjektleder: Lillian Rye
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Som ett av flere tiltak for å imøtekomme føringer fra myndighetene og sikre at våre tjenestemottakere til enhver tid får den beste behandling, har Verdal kommune, i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag, valgt å videreutdanne en av de ansatte innen faget Kunnskapsbasert Praksis (KBP). Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge har bidratt med veiledning. Kunnskapen skal i første omgang videreføres til medarbeidere i omsorgs- og velferdstjenesten i Verdal kommune gjennom et undervisningsopplegg. 

I denne innledende fasen er resultater fremkommet gjennom: 

  1. prosjektleders beskrivelse av opplegg og erfaringer
  2. resultater fra deltakernes arbeid med undervisningen av KBP samt retningslinjer for god ernæringspraksis som ble utarbeidet i forbindelse med undervisningsopplegget.
     

Hensikt

Hensikten med prosjektet var å få kunnskap om kompetanseutvikling på det som omfatter planlegging, gjennomføring, evaluering og implementering av første fase i innføring av KPB som metode. Som modell for kompetanseutviklingen er det utarbeidet et undervisningsopplegg.

Tiltak

  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg (kurs) for 11 ansatte som jobber i omsorgs- og velferdstjenesten i Verdal kommune
  • Undervisningen foregikk over 4 hele dager høsten 2011
     

Gjennomføring og resultater

Kursdeltakerne ser viktigheten med denne metoden for å sikre en god kvalitet på vårt tjenestetilbud i omsorgs- og velferdstjenesten i Verdal Kommune. Det handler om å være med på utviklingen for å yte et best mulig tjenestetilbud for våre tjenestemottakere. De fleste mener at dette er et viktig prosjekt og at det er en forutsetning at vi jobber med å implementere denne metoden. 

Deltakerne erfarte at konkret prosedyrearbeid var en lærerik prosess. Gjennom utarbeidelse av prosedyren fikk de en helhetlig oversikt over hvordan man lager en prosedyre basert på KBP-metoden.

 

Les rapporten på Utviklingssenter for sykehjem, Nord-Trønderlag sine nettsider