Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Two Orderlies Standing In A Hospital Corridor

Kurs for sykepleiere med utenlandsk bakgrunn

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Startet ettårig kurs med emner fra rammeplan for sykepleierutdanningen

Prosjektleder: Kristin Bie Kristin.bie@haugesund.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Rogaland
Status: Pågående
Periode: 2015
Ferdig: 2015

Bakgrunn

Udland omsorgssenter i Haugesund kommune har satset på å rekruttere sykepleiere fra utlandet. Sykepleierne har lite norskkunnskaper og kunnskaper om norske forhold og helsevesen

Mål og hensikt

  • Kompetanseheving for utenlandske sykepleiere
  • Mulighet for å integreres godt i det norske arbeidslivet
  • Trening i norsk fagspråk og bruke sykepleiefaglige begreper
  • Kompetanseheving for norske arbeidstakere i å ta i mot utenlandsk arbeidskraft
  • Rekruttere stabil arbeidskraft

Tiltak og gjennomføring

  • Kurset startet opp i januar 2015 og har 14 deltakere som samles til undervisning og refleksjon over egen praksis hver tredje uke.
  • Kurset er organisert i undervisning, oppgaver, ekskursjoner og refleksjonsarbeid.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Rogaland og Udland omsorgssenter