Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurses Standing Outside A Hospital

Læring gjennom fagnettverk

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Samle sykepleieres erfaringer fra å delta i læringsnettverket "Riktig legemiddelbruk i sykehjem".

Prosjektleder: Ellen Mogård Larsen, FoU-leder
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: September 2014 - september 2015
Ferdig: 2015

Vi har nylig avsluttet læringsnettverket "Riktig legemiddelbruk i sykehjem" med deltakere fra 11 kommuner i fylket. Dette er det første læringnettverket. Nå ønsker vi å vite om læringsnettverket gir læring og endring av praksis i sykehjemmene.

Mål og hensikt

Mål og hensikt med undersøkelsen er å få del i sykepleieres erfaringer med å delta i nettverket.

Studien vil gi oss viktig kunnskap for fremtidige læringsarenaer og for utviklingssenterets pådriverrolle som fagutvikling for helsepersonell i sykehjem.

Tiltak og gjennomføring

Vi innhenter erfaringer fra en eller to sykepleiere fra hvert av sykehjemmene som deltok i nettverket. Datainnsamlingen vil bli foretatt ved intervju på ca en times varighet.

Spørsmålene vil omhandle egne erfaringer ved å delta i læringsnettverket, hva man har oppnådd, samhandling med andre faggrupper, vurdering av læringsnettverk for framdrift og resultat samt overføringsverdi til andre.

Det vil bli gjort lydopptak av intervjuet.

Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Nordland ved førsteamunensis Johanne Alteren
  • Senter for omsorgsforskning ved daglig leder Anne Sentire Fottland