Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ledelse av pasientsikkerhet – Tre regionale læringsnettverk

Publisert 07. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Et ledelsesverktøy som kan bidra til å motivere og legge til rette for å arbeide med kvalitet og bruker/pasientsikkerhet.

Prosjektleder: Hege Huseklepp; Hege.huseklepp@bergen.kommune.no. Kontaktperson for USHT Hordaland, Kari Sunnevåg; Kari.sunnevag@bergen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Pågående
Periode: September 2017 – mars 2018
Ferdig: 2018

Tilpasning og spredning av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I Trygge Hender 24/7 gir økt bruker og pasientsikkerhet i flere tjenester i kommunalhelsetjenesten.

Bakgrunn

Hensikten med læringsnettverket er å forebygge og forhindre bruker og pasientskader som kan unngås. På samlingene blir deltagerne introdusert for tiltakspakken, forbedringsverktøy og målemetoder forankret i Pasientsikkerhetsprogrammet. Tiltakene bidrar til å innfri kravene i forskrift om ledelse og kvalitet i helse og omsorgstjenestene.

Mål og hensikt

  1. Redusere pasientskader
  2. Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  3. Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Tiltak og gjennomføring

Det er tre tiltak vi fokuserer på:

  1. Pasient og brukersikkerhetsvisitt
  2. I pasientens/brukers fotspor
  3. Tavlemøte

Tverrfaglige team fra 19 kommuner deltar i tre parallelle læringsnettverk arrangert regionalt for Voss og omegn, Bergen og omegn og Nordhordland.

Et læringsnettverk er i korte trekk et ”arbeidsseminar” på til sammen tre heldagssamlinger fordelt over ca. 6 måneder. Deltakerne på læringsnettverket vil introduseres for innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder. Det vil legges vekt på å dele erfaringer fra tilsvarende læringsnettverk og pilotprosjektarbeid, samt erfaringsutveksling mellom teamene underveis i læringsnettverket.

Presentasjoner og bilder fra samlingene:  

Resultater

Ledelse av pasientsikkerhet handler om å sette kvalitet og ledelse på dagsorden. 19 kommuner deltar med 26 tverrfaglige team fra tjenester til utviklingshemmede, hjemmebaserte tjenester og sykehjem.

Samarbeidspartnere

Pensjonistforbundet i Hordaland, Fylkesmannen i Hordaland, Helse Bergen, Senter for omsorgsforskning vest, NSF Hordaland, USHT Hordaland. 

Annet

  • Senter for omsorgsforskning Vest bidrar med evaluering.
  • Produkt: Sluttrapport

Kilder/hjelpemidler