Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Message In A Bottle Buried In Sand On The Beach

Motiverende kommunikasjon

Publisert 10. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke kunnskap og bevissthet hos ansatte i hjemmetjenesten om viktigheten av motiverende kommunikasjon i møte med bruker.

Prosjektleder: Gry Strøm Andersen gry-s.andersen@oeiker.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: November 2014 - februar 2015
Ferdig: 2015

Kommunen har startet med hverdagsrehabilitering. Det er de ansatte i hjemmetjenesten som skal være trenere og motivatorer i det daglige så bruker når sine treningsmål. Ansatte i hjemmetjenesten sier selv at de har for lite kunnskap om kommunikasjon og samtaleteknikk om hvordan de kan motivere bruker til å trene for å greie seg bedre i hjemmet.

Mål og hensikt

Målet er at ansatte i hjemmetjenesten har økt kunnskap om motiverende kommunikasjon og samtaleteknikk. De er bevisste og trygge i kommunikasjonen med bruker.

Tiltak og gjennomføring

Det skal være 2-timers undervisning for personalet i hjemmetjenesten i hvert distrikt. Det gjelder for alle yrkesgruppene. Undervisningen holdes i november/desember. Det er ressurspersoner fra skole som skal ha undervisningen fordi kommunikasjon og motivasjon er noe de er gode på.

Samarbeidspartnere

Skolesektoren