Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Simulering - pedagogisk metode for kompetanseheving i kommunehelsetjenesten

Publisert 02. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Oslo har bistått ved opplæring og implementering av simulering som pedagogisk metode for kompetanseheving i helsehus, langtidshjem og hjemmetjeneste i Oslo kommune. 

Prosjektansvarlig:

USHT Oslo

Finansieringskilde: Helse Sør-Øst til TTT-kurs. Samarbeidsutvalget i helseetaten; samhandlingstiltak.

Prosjektleder: Annika Borg Diesen annikaborg.diesen@sye.oslo.kommune.no Anita Ekeli anita.ekeli@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: 2018-
Ferdig: Eldre

Foto: Anne-Carine Florhaug

Bakgrunn

Forekomsten av komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov er økende i kommunehelsetjenesten som følge av samhandlingsreformen. Dette stiller store krav til kompetanse. Simulering er en læringsmetode som prøver å etterlikne en virkelig situasjon og der ansatte kan øve seg uten å involvere pasienten/brukeren. Man kan øve på alt fra enkle ferdigheter til mer komplekse situasjoner både innenfor somatikk og psykisk helse. Forskning viser at det man lærer gjennom simulering sitter mye bedre enn det man undervises om i en tradisjonell forelesning.  

I 2015-2016 fikk Oslo kommune 16 plasser på «TrainTheTrainer» (TTT) kurs ved SimOslos utdanningssenter, fullfinansiert av Helse Sør- Øst. De fasilitatorene som ble utdannet var spredd på hjemmetjenesten, avdelinger i langtidshjem og helsehus (korttid/rehabilitering).

Målet

Støtte tjenestene i implementering av simulering som metode for kompetanseheving.

Tiltak

  • Samarbeid med SimOslo.
  • Bistå ved rekruttering av kursdeltakere til TTT kurs.
  • Søknad om midler 2016- samhandlingstiltak.
  • Arrangere oppfølgingsmøter med fasilitatorene i samarbeid med SimOslo (SimOslo følger opp 1. året).
  • Bistå med støtte til implementering av simulering og med forankringsarbeid hos ledelsen i tjenestene.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Ansatte har ved hjelp av fasilitatorer kunnet øve seg på situasjoner som kan oppstå og dermed utviklet en bedre handlingsberedskap og kompetanse som styrker pasientsikkerheten.  

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Suksessfaktorer:

  • Helt avgjørende med to fasilitatorer per arbeidssted.
  • Forankring hos leder, nærmest og overordnet.
  • Ansatte som velges til fasilitator: være egnet, ha formidlingsevne og være faglig trygg.
  • Fagutviklingssykepleier er involvert eller er fasilitator selv.
  • Oppfølging og veiledning.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Vi tar sikte på å bredde metoden til flere tjenestesteder når den er godt etablert hos de som er i gang. 

Verktøy og materiell

Ønsker å utvikle flere kunnskapsbaserte scenarier tilpasset kommunehelsetjenestens behov.

Resultater

Simulering brukes som læringsmetode i kommunehelsetjenesten, men på grunn av stort gjennomtrekk av ansatte i kommunen er metoden avhengig av at det tilføres nye fasilitatorer.

Det blir skrevet rapport.

Samarbeidspartnere

SimOslo. Helsehus, langtidshjem, hjemmetjenester.