Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

SoS: Simulering og scenarier

Publisert 07. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle og prøve ut scenarier for bruk i hjemmesykepleie, samt på vernepleie- og sykepleieutdanningen.

Prosjektleder: Eivind Bjørnstad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2014

Lenke til publisert sluttrapport:
http://www.eidsberg.kommune.no/fagseminar-om-scenarier-og-simulering.5153549-244462.html

Utviklingssenteret vil bruke simulering som metode i opplæring, felles undervisning og sikring av felles kompetanse.

Finansiering

  • Samarbeidsmidler fra Høgskolen i Østfold
  • Eidsberg kommune og Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

  • Høgskolen i Østfold
  • Lærdal Medical AS
  • Andre fagmiljøer.

Bakgrunn for prosjektet

Eidsberg kommune har lavere dekning i sykehjem enn andre sammenlignbare kommuner. Dette krever større bruk av hjemmetjenester og medfølgende behov for sykepleiefaglig kompetanse.

For å sikre brukere, ansatte og kommunen som arbeidsgiver faglig dyktige ansatte er det igangsatt prosjekt der Høgskolen som utdannings-institusjon og Utviklingssenteret utarbeider scenarier for ulike prosedyrer, symptomer og andre hjelpebehov.

Hensikt og mål

Prosjektet vil, som del av Utviklingssenterets satsning på de ansatte, sørge for faglig forsvarlighet, bruk av kunnskapsbaserte prosedyrer for egen praksis, evaluering av egne kunnskaper og teamsamarbeid for å heve avdelingenes totale kunnskapsnivå.

Sikre at ansatte, studenter, elever og andre har nødvendig kompetanse på ulike prosedyrer og ferdigheter som virksomheten tilbyr brukerne.

Tiltak

Etablere ulike scenarier innen sykepleie, førstehjelp og ulike forverringstilstander. Gjennomføre flere fagsamlinger årlig for alle ansatte.

Spredning

Planlegges fagkonferanse på fylkesnivå der prosjekt og resultat presenteres. Tilsvarende planlegges det poster-presentasjon på nasjonal(e) konferanse(r).