Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Sykepleieprosedyrer i hjemmet

Publisert 09. august 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Sikre nødvendig kliniske ferdigheter hos sykepleiere i hjemmetjenesten.

Prosjektleder: Monica Hem
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2012
Ferdig: 2012

Vi har utarbeidet et kompendium "Sykepleierprosedyrer i hjemmet" som du kan laste ned her.

Hensikt og mål

 • Å sikre at sykepleiere i hjemmetjenesten har nødvendige kunnskaper om ulike sykepleieprosedyrer som i hovedsak utføres på sykehus, men som stadig oftere blir en del av hjemmetjenestens regelmessige oppgaver.
 • Å sikre lik opplæring til alle – i tråd med kravene til faglig forsvarlighet og best tilgjengelig kunnskap.
 • Å evaluere om kompetansetiltaket er tilstrekkelig for å kunne utføre sykepleieprosedyrene når det er behov for det – uten ekstra opplæring når pasienten har behov for tjenesten.

Tiltak

 1. Etablere prosjektgruppe og velge virksomheter for pilotprosjekt
 2. Definere innhold og omfang i kurs/opplæring
 3. Gjennomføre opplæring
 4. Registrere hvor ofte de definerte sykepleieprosedyrene utføres, i en periode på 8 måneder
 5. Evaluere om opplæringen er tilstrekkelig for å gi trygghet på egen kompetanse
 6. Opplæringen legges inn som en del av introduksjonsprogrammet for nyansatte – dersom resultatet av prosjektet vurderes som vellykket

 • Prosjektet sluttevalueres inne 31.12.2011. Et vellykket resultat vil bety at kurset gjøres tilgjengelig for de resterende hjemmetjenestene i kommunen og inngår som en del av et regelmessig opplæringsprogram
 • I prosjektet er der valgt ut 7 prosedyrer som regnes som de mest vanlige Port a cath, Cvk, smertebehandling med smertepumpe, behandling med sub q nål, Peg sonde og bruk av ulike infusjonspumper.
 • Vi bruker prosedyrebeskrivelsene i finnes i PPS, som bygger på beste tilgjengelige kunnskap. PPS benyttes også av Sykehuset Telemark, hvor de fleste pasientene i kommunen får sin behandling. Dette er med på å sikre en helhetlig oppfølging av pasienten uavhengig av tjenestenivå.
 • Opplæringen gjennomføres som to halvdagskurs – totalt 8 undervisningstimer. Undervisningen foregår i klinisk ferdighetssenter ved Høgskolen i Telemark og består både av teorigjennomgang og praktiske øvelser.
 • Vi bruker interne krefter i opplæringen – sykepleier med intensivbakgrunn.
 • I løpet av prosjektperioden skal hver sykepleier registre hvor ofte de får mulighet til å praktisere de ulike prosedyrene som har inngått i kurset Dette for å få en oversikt over omfanget av denne typen oppgaver i hjemmet og for å kunne vurdere graden av trygghet sykepleieren opparbeider seg. Hvor ofte må en oppgave utføres for at den skal bli en rutine som ikke krever ytterligere opplæring når behovet for tjenester meldes til hjemmetjenesten.

Finansiering

 • Egen

Samarbeidspartnere

 • Høgskolen i Telemark