Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Sykepleiestudenten som ressurs i implementering av PPS som verktøy

Publisert 03. januar 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Implementere bruk av PPS og øke samarbeidet mellom høgskole og praksisfeltet.

Prosjektleder:
Randi Tafjord, Høgskolen i Ålesund
Ingunn Hunstad, Høgskolen i Ålesund
Brit Steinnes Krøvel, Utviklingssenter for hjemmetjeneste
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2013
Ferdig: 2013

Ålesund kommune har kjøpt inn og arbeider med å implementere Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten(PPS). Høgskolen i Ålesund har lang erfaring med bruk av PPS, og studentene er kjent med verktøyet når de skal ut i praksis i hjemmetjenestene i 2. studieår.

Vi ønsker å benytte den ressursen studentene er på området ved å la dem ta ansvar for deler av opplæringen i bruk av verktøyet. Lærer ved høgskolen, som også har det pedagogiske og faglige ansvaret for kunnskapsoverføringen fra student til praksisfeltet, leder undervisningen.

Tiltak

Vår 2011:

 • Planlegge praksisperioder, møter

Høst 2011:

 • Informasjonsmøter med studenter og praksisfeltet
 • Lærer planlegger sammen med studenter undervisningsopplegg
 • Undervisning utføres
 • Evaluering

Vår 2012

 • Informasjonsmøter med studenter og praksisfeltet
 • Lærer planlegger sammen med studenter undervisningsopplegg.
 • Undervisning utføres
 • Evaluering
 • Vurdere videreføring av prosjektet.

Høst 2012:

 • Informasjonsmøter med studenter og praksisfeltet
 • Lærer planlegger undervisningsopplegg sammen med studenter
 • Undervisning utføres
 • Evaluering

Vår 2013

 • Informasjonsmøter med studenter og praksisfeltet
 • Lærer planlegger undervisningsopplegg sammen med studenter.
 • Undervisning utføres
 • Evaluering
 • Vurdere videreføring av prosjektet.
   

Evaluering av 1 periode viser at dette har vært et positivt tiltak både for personalet og studentene. Det er gjort intervju av deltakere og det vil utarbeides en prosjektrapport.

Bakgrunn for prosjektet

Erfaringer fra andre kommuner som har kjøpt inn verktøyet, viser at bruken av PPS etter anskaffelse er begrenset. Dette ønsker Ålesund kommune å forhindre. Prosjektet er en av mange virkemidler for å nå målet om god implementering. Samtidig kan det å benytte studentenes kompetanse være med å motivere studenten i praksisfeltet og integrere ny kunnskap inn i hjemmetjenestene.

Deltakere og samarbeidspartnere

 • To virksomheter innen hjemmetjenesten i Ålesund kommune
 • Utviklingssenter for hjemmetjenester
 • Åtte studenter fra Høgskolen i Ålesund

Finansiering

 • samarbeidsmidlene til høgskolen i Ålesund