Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Traineeprogram for sykepleiere

Publisert 27. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Østfold skal i samarbeid med vertskommunen Eidsberg, utvikle et program for å tilby nyutdannede sykepleiere i kommunehelsetjenesten faste heltidsstillinger.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Wenche Charlotte Hansen, leder USHT Østfold: wenche.charlotte.hansen@eidsberg.kommune.no. Ina Kristin Blågestad, avdelingsleder Eidsberg kommune: ina.kristin.blagestad@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: September 2017 - 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Nye krav til primærhelsetjenesten og endret oppgavefordeling i kommunene stiller strengere krav til kvaliteten på tjenestene i kommunene.

Det utdannes et betydelig antall nye sykepleiere hvert år. Kommunene ønsker løsninger for å rekruttere og beholde nyutdannede sykepleiere i primærhelsetjenesten. Ulike studier viser hvordan nyutdannede sykepleiere søker seg til spesialisthelsetjenesten fremfor primærhelsetjenesten, og i denne sammenhengen er sykehjem spesielt utsatt.

Mål

Trainee er en fagutdannet person som tas inn som praktikant for videre opplæring. Under trainee-perioden vil det tilrettelegges for både praktisk og teoretisk arbeid. Traineesykepleier vil få arbeide med ulike brukergrupper i ulike deler av helsetjenesten.

Traineesykepleier vil utvikle egen organisatorisk- og faglig breddekompetanse samt et nettverk innad i organisasjonen. Målet er å oppnå breddekompetanse og styrke fokuset på kompetanse og generalistsykepleiere.

Tiltak og gjennomføring

Trainee-perioden er igangsatt, og vil foregå over en periode på 2 år fra ansettelsestidspunkt. Traineesykepleiere ansettes i 100 % fast stilling med et løp hvor det er gjort avtale om ulike arbeidsplasser innad i kommunen med varighet på 6 måneders praksis. I tillegg kommer praksis på Helsehus og Sykehuset Østfold. Det tilrettelegges for 90 % arbeid og 10 % teori. Etter endt trainee-periode tilbys 100 % fast stilling ved sykehjemmet i kommunen.

Traineesykepleier har en fast mentor under hele perioden, oppfølging på de ulike avdelingene ivaretas også av veiledere med veilederkompetanse.

USHT Østfold bistår i fremdrift, koordinering og kunnskapsspredning om prosjektet.

Resultater

Programmet har blitt godt mottatt av studentmiljøet, NSF og KS. En sykepleier er ansatt til å drive programmet lokalt i samarbeid med leder for kortidsavdeling, virksomhetsleder, KS Jobbvinner og USHT Østfold.

Produkt

Film. Som en del av innholdet i Utviklingsverksted for Østfold (læringsnettverk).

Samarbeidspartnere

KS/Jobbvinner, Fylkesmann.