Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Traumebevisst omsorg

Publisert 09. mars 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Kan traumebevisst omsorg være en metode for å bedre hverdagen til brukerne i kommunen?

Prosjektleder: Mariann Jacobsen mariann.jacobsen@kristiansand.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Avsluttet
Periode: Mai 2012 - juni 2014
Ferdig: 2014

I større grad møter vi en generasjon mennesker med tung rusproblematikk, psykiske og somatiske lidelser som blir eldre og behøver pleie- og omsorgstjenester. Vi opplever å stå foran en økende grad av kompleksitet da dette er brukere med tyngre somatiske helseutfordringer enn andre jevnaldrende som ikke er psykiske syke eller misbruker rusmidler. Mange av disse brukerne har opplevd traumer i sine liv og/eller har opplevd traumer relatert til de utfordringer som psykiske lidelser eller rus har gitt dem gjennom livet.

Prosjektet innebar en systematisk oppfølging med kursing i den anerkjente metoden ”traumebevisst omsorg”. Metoden er bevisstgjørende for hvordan helsepersonell møter mennesker med psykiske lidelser eller rusproblematikk.

Mål og hensikt

Prosjektet ønsket å fremme gode terapeutiske holdninger, omsorgs- og behandlingsmetoder. Kompetansehevingsprogrammets målsetting var å stryke ansattes egenrefleksjon, handlingskompetanse og kunnskap og å kvalifisere medarbeidere til å yte traumebevisste tjenester til mennesker med traumerelaterte psykiske lidelser.

Tiltak og gjennomføring

Helsepersonell ved to ulike arbeidsplasser fikk undervisning og opplæring i traumebasert omsorg over en to års periode.

  • Første halvår var det fire dager med obligatorisk teoretisk opplæring for alle ansatte og ledere.
  • Andre og tredje halvår var det tre dager med workshops og praksisøving.

Fjerde halvår var det oppfølging som inkluderte tre veiledninger med inntil to timers varighet ut fra forhånds-presenterte case/problemstillinger.

Resultat

En hovedkonklusjon er at ansatte satt igjen med en god følelse av at de ble et bedre team gjennom opplæringsprogrammet. De hadde hatt stort fokus på at den enkelte i større grad skulle finne gode løsningen på egne problemer, videre trakk de fram at de var blitt tryggere på seg selv og klarte å møte brukeren på en bedre måte

Samarbeidspartnere

RVTS  (Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging)