Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Woman Blowing Her Nose

Vurdering av smitterisiko og smittevernstiltak i hjemmetjenesten

Publisert 04. november 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet har identifisert arbeidssituasjoner i hjemmetjenesten med fare for kontakt med smittestoffer og beskrevet aktuelle smittevernstiltak i hver situasjon.

Prosjektleder: Anne-Marie Boström Karlsen anne.marie.karlsen@porsgrunn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: Januar 2014 - juni 2014
Ferdig: 2014

I forbindelse med Arbeidstilsynets landsomfattende tilsyn ved hjemmetjenestene høsten 2013 ble det avdekket et behov for å utføre en risikovurdering av biologiske faktorer i hjemmetjenesten, i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 6 Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer

Mål og hensikt

Målet med prosjektet er at ansatte i hjemmetjenesten skal kjenne til smitterisikoen i arbeidet og hvordan de kan beskytte seg selv og andre mot smitte.

Tiltak og gjennomføring

Det ble satt ned en arbeidsgruppe på tvers av virksomheter i kommunen.

Arbeidsgruppen vurderte først sannsynligheten for å bli eksponert for ulike biologiske faktorer. Deretter ble det laget en handlingsplan hvor arbeidssituasjonene med fare for smitte ble identifisert og aktuelle smittevernstiltak ble presisert.

Les mer om arbeidet i sluttrapporten.

Resultat

Risikovurdering av biologiske faktorer i hjemmetjenesten viser at ansatte i hjemmetjenesten har daglig kontakt med kroppsvæsker som kan inneholde smitte. Smittefaren er delvis kjent, men det forekommer også daglig eksponering av kroppsvæsker med ukjent/ikke-kartlagt smittestatus. Risikovurderingen har bidratt til å avdekke et behov for økt bruk av smittevernstiltak i hjemmetjenesten.

Samarbeidspartnere

Bedriftshelsetjenesten og smittevernenheten ved Sykehuset Telemark HF.

Annet

Folkehelseinstituttet og Arbeidstilsynets nettsider har vært viktige kilder for å innhente kunnskap og informasjon.