Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Elder couple walking

Brukerråd og pårørendesamarbeid i sykehjem

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Pilotprosjekt med fokus på opprettelse og drift av brukerråd, kvalitetsindikator for brukermedvirkning og utvikling av en guide for brukermedvirkning i legemiddelbruk.

Prosjektleder: Linda Nygård
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2012
Ferdig: 2012

Rokilde sykehjem opprettet brukerråd i forbindelse med Kunnskapssenteret sitt prosjekt Med pasientens øyne i 2009. Med bakgrunn i dette fikk vi en forespørsel fra Pasientsikkerhetskampanjen om å gjøre et pilotprosjekt på brukermedvirkning.

Vi valgte å fokusere på tre hovedområder:

  • Brukerråd; fordi vi hadde et velfungerende brukerråd på Rokilde og ønsket å bidra til at andre sykehjem opprettet brukerråd.
  • Brukermedvirkning i legemiddelbruk; fordi vi gjennom Pasientsikkerhetskampanjens innsatsområde Riktig legemiddelbruk i sykehjem så at bruker og pårørende var en stor, men lite utnyttet ressurs når det gjelder oppfølging av legemiddelbruk.
  • Måling av brukermedvirkning; fordi vi ville teste ut om det kan finnes kvalitetsindikatorer for brukermedvirkning.

Tiltak og gjennomføring

  • Vi videreutviklet våre retningslinjer for brukerråd til generelle retningslinjer for brukerråd i Kristiansund kommune.
  • Målte brukermedvirkning i eget sykehjem.
  • Videreutviklet innkallingsbrev samt huskeliste for årlig bruker/pårørendesamtale.
  • Utviklet en guide til brukermedvirkning i legemiddelbruk.


Rapport fra prosjektet samt en film der vi forteller om brukerrådet finner du på Pasientsikkerhetskampanjens nettsider.

Resultater

I prosjektperioden fikk vi opprettet brukerråd på ett sykehjem, samt ett til like etter at prosjektrapporten ble skrevet. Vi har fått økt fokus på brukermedvirkning, og mer engasjerte pårørende som gir sine innspill til oss.

Guide for brukermedvirkning i legemiddelbruk blir brukt i spredningen av pasientsikkerhetskampanjens innsatsområde Riktig legemiddelbruk til resten av fylket.