Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Closeup of various colorful pills

Læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem"

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

5 kommuner med 7 team fra sykehjem har deltatt i forbedringsarbeid i Nordland nord.

Prosjektleder: Ellen Mogård Larsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: September 2015 - juni 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Riktig legemiddelbruk i sykehjem er ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender. Innsatsområdet er valgt ut på bakgrunn av mulighet for forbedring, tiltak som er dokumentert effektive, gode muligheter for evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer. I 2014 gjennomførte vi det første læringsnettverket i Nordland sør. I 2015 og 2016 har vi gjennomført læringsnettverk i Nordland nord.

Mål og hensikt

Målet er å gi alle pasienter på sykehjem riktig og nødvendig legemiddelbehandling ved å gjøre strukturerte tverrfaglige legemiddelgjennomganger.

Tiltak og gjennomføring

  • Etablert gode rutiner for gjennomføring av legemiddelgjennomganger, halvårige og helårskontroller, oppføringer av indikasjoner på hvert legemiddel, opprettelse av tiltaksplan for videre nødvendig oppfølging av legemidler.
  • Læringsnettverket er et arbeidsseminar med fokus på iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Deltakere på læringsnettverket er blitt introdusert til innsatsområdet, tiltak, forbedringsverktøy og målemetoder. Forbedringsteamene har  delt erfaringer fra arbeid lokalt.
  • Læringsnettverket har fått en faglig forelesning på hvert seminar.

Av kommunene i Ofoten, Lofoten og Vesterålen  som ble inviterte til å delta i læringsnettverket, var det 5 kommuner som gjennomførte hele prosjektet.
Læringsnettverket ble organisert med tre samlinger. Kommunene hadde tilbud om veiledning underveis.
 

Resultat

Alle sykehjemmene som har deltatt har kommet i gang med strukturerte legemiddelgjennomganger.

Samarbeidspartnere

  • Helsedirektoratet
  • Nord universitet
  • Apotek 1