Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Closeup of white pill with various medicines on background

Læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem"

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

12 kommuner med team fra sykehjem deltar i forbedringsarbeid i Nordland sør.

Prosjektleder: Ellen Mogård Larsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: Januar 2014 - september 2014
Ferdig: 2014

Bakgrunn

Riktig legemiddelbruk i sykehjem er ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender. Innsatsområdet er valgt ut på bakgrunn av mulighet for forbedring, tiltak som er dokumentert effektive, gode muligheter for evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer.

Leirfjord sykehjem var vår pilot i det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet. Siden har vi spredt erfaringer og kunnskap til våre øvrige tre sykehjem. Gode erfaringer fra dette gjør at vi ønsket å starte læringsnettverk.

Mål og hensikt

Målet er å gi alle pasienter på sykehjem riktig og nødvendig legemiddelbehandling ved å gjøre strukturerte tverrfaglige legemiddelgjennomganger.

Tiltak og gjennomføring

  • Etablert gode rutiner for gjennomføring av legemiddelgjennomganger, halvårige og helårskontroller, oppføringer av indikasjoner på hvert legemiddel, opprettelse av tiltaksplan for videre nødvendig oppfølging av legemidler.
  • Læringsnettverket er et arbeidsseminar med fokus på iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Deltakere på læringsnettverket er blitt introdusert til innsatsområdet, tiltak, forbedringsverktøy og målemetoder. Forbedringsteamene har  delt erfaringer fra arbeid lokalt.
  • Læringsnettverket har fått en faglig forelesning på hvert seminar.

Av de 18 kommunene i Nordland sør som ble inviterte til å delta i læringsnettverket, var det 11 kommuner som gjennomførte hele prosjektet.

Læringsnettverket ble organisert med tre samlinger. Kommunene hadde tilbud om veiledning underveis.

Resultat

Alle sykehjemmene som har deltatt har kommet i gang med strukturerte legemiddelgjennomganger.

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet, Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Apotek 1.