Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Læringsnettverk “Riktig legemiddelbruk i sykehjem”

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Spredning av tiltakspakken fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Møre og Romsdal.

Prosjektleder: Linda Kornstad Nygård (linda.nygard@kristiansund.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2013
Ferdig: 2013

Som en del av spredningen av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen arrangerte USH Møre og Romsdal læringsnettverk i “Riktig legemiddelbruk i sykehjem” i 2013.

Tiltak og gjennomføring

Alle kommuner i Møre og Romsdal ble invitert til å melde på team til læringsnettverket. Til sammen meldte 24 team fra 15 kommuner seg på. Gjennomføring av samlinger og veiledning av teamene er beskrevet i denne rapporten: Rapport: Riktig legemiddelbruk i sykehjem (pdf)

Resultater

Samlede data fra deltagerteamene viser at læringsnettverket har gitt effekter i kommunene. Blant annet har andel av medikamentene som har påført indikasjon økt fra 16% til 75%, og vi har fått gode tilbakemeldinger om at arbeidet har gitt økt fokus på legemiddelbruk i sykehjem.

Læringsnettverket ble gjennomført med tilskudd fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.