Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Hand of nurse giving patient medication

Riktig bruk av legemidler i sykehjem og hjemmetjeneste, herunder samlokaliserte boliger for personer med psykisk utviklingshemming

Publisert 14. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Målsettingen er riktig bruk av legemidler for å bedre helse, livskvalitet og leveutsikter for pasienter i kommunehelsetjenesten. 

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo er ansvarlig for aktiviteten. 

Prosjektleder: Julie Wendelbo julie.wendelbo.aanensen@sye.oslo.kommune.no Hans Inge Birkenes Hansinge.birkenes@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Pågående
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Legemiddelfeil er en av de hyppigste årsakene til uønskede hendelser og pasientskader; samtidig kan bivirkninger og feilbruk føre til helseplager for den enkelte pasient og uønskede kostnader for samfunnet.

Mål

Kompetanseheving i tjenestene, optimalisert legemiddelbehandling til brukerne og å sikre tverrfaglig samarbeid mellom fastlege og hjemmetjeneste vedrørende legemidler. 

Tiltak

Vi arbeider med å iverksette legemiddelgjennomgang i hjemmesykepleien og samlokaliserte boliger, og gir tjenestene hjelp til dette. Det dreier seg om tverrfaglige legemiddelgjennomganger, prosessveiledning, kompetansehevende tiltak og å sikre lederforankring.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

LMG i boliger

Materiell og verktøy

Benytter materiell og verktøy fra Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker for riktig legemiddelbruk og planlegger digitalisering av legemiddelrelatert undervisning. 

Samarbeidspartnere

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)