Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: pills

Riktig legemiddelbruk i boliger for psykisk helse og utviklingshemming

Publisert 23. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Tilpassing av tiltakspakke for hjemmetjenester til målgrupper innen psykisk helse og utviklingshemming.

Prosjektleder: Berit Skjerve berit.skjerve@baerum.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: Oktober 2015 - desember 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Utviklingssentrene har gjennomført flere læringsnettverk for  sykehjem og hjemmetjenester i Akershuskommuner som har implementert tiltakspakkene i egne virksomheter.Tiltakspakken riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er i utgangspunktet utviklet for ordinær hjemmesykepleie. Brukergruppen innenfor rus og psykisk helse og utviklingshemming er stor, kompleks og skiller seg fra tradisjonelle hjemmesykepleiebrukere på mange måter, ikke minst ifh til samhandling med spesialisthelsetjenesten. Aktuelle tjenester i Bærum kommune har gjort henvendelse til utviklingssentrene for bistand til utprøving av tiltakspakken i  sin tjeneste.

Mål og hensikt

Det foreligger en tiltakspakke for samstemming og riktig legemiddelbruk for målgrupper innen psykisk helse og utviklingshemming som kan spres til andre kommuner.

Tiltak og gjennomføring

Deltakerne deltar i pågående læringsnettverk med forbedringsteam fra flere kommuner hvor det er fokus på tiltakspakkene forebygging av fall og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester.

Deltakere:
Tre boliger for utviklingshemmede i Bærum Kommune og alle boligene i bo og omsorgstjenesten i Lørenskog kommune. En bolig for rus og psykisk helse i Bærum Kommune.

Tiltak:

  • Tilpasser verktøyene og planlegger utprøving av tiltakene.
  • Tiltakene prøves ut og endringer dokumenteres
  • Kompetansetiltak: Undervisning i legemidler for ansatte og samarbeidspartnere planlegges og gjennomføres
  • Evalueringsstrategi planlegges og gjennomføres i samarbeid med høgskolen i Sør-øst Norge svd. Buskerud
  • Samarbeide med Pasientsikkerhetsprogrammet om overføring av resultatene.

Samarbeidspartnere

  • Det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet
  • Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo
  • Høgskolen Sør-Øst Norge, avd. Vestfold Buskerud
  • Apotek 1, farmasøyt