Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester, Nord-Trøndelag

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Spredning av tiltakspakken fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Nord-Trøndelag

Prosjektleder: Siri Andreassen Devik (siri.a.devik@hint.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2013-2014
Ferdig: 2014

Som en del av spredningen av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen arrangerer USHT Nord-Trøndelag læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjeneste.

Resultater

Alle kommuner i Nord-Trøndelag ble invitert til å melde på team til læringsnettverket. Til sammen meldte 13 kommuner seg på. Første læringsnettverk ble arrangert 3.desmeber 2013. De to neste samlingene vil bli arrangert i 2014.

Gjennomføring av samlinger og veiledning av teamene er beskrevet i dette kompendiet (pdf).

Tiltak og gjennomføring

Prosjektledelse ivaretas av Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, herunder:

  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Evaluering
  • Rapportskriving
  • Samarbeid med prosjektgruppe og styringsgruppe å oppfylle prosjektets mål

Tema for dette læringsnettverket er samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjeneste og sykehjem. Med erfaringer fra gjennomførte piloter og egne læringsnettverk foreligger nå en tiltakspakke og forslag til målinger. Teamene innfører tiltakene i daglig klinisk praksis, planlegger teamet sammen på samlingene og tester mellom samlingene. På den måten får hver enkelt, og teamet som helhet, et eierforhold til utfordringene, endringsarbeidet, målingene og sluttproduktet.

At team fra flere kommuner – og fra både hjemmetjeneste og sykehjem deltar, gir også økt inspirasjon og læringsmuligheter.

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag v/farmasiutdanningen.

Læringsnettverket gjennomføres med tilskudd fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.