Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Yellow tablets pills isolated on white background with copy space for text. Ibuprofen tablets pills. Painkiller medicine for headache, high fever and anti inflame. Pharmaceutical industry concept.

Riktig legemiddelbruk – i tjenesten rus/psykisk helse og tjenesten til psykisk utviklingshemmede

Publisert 02. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

I forbindelse med gjennomføring av læringsnettverk for forbedringsarbeid og pasientsikkerhet ble tiltakspakken «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten» prøvd ut og tilpasset i tjenesten til psykisk utviklingshemmede i Lørenskog og i Bjørnegård psykososiale senter i Bærum kommune

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus: Ansvarlig

Finansieringskilde USHT

Prosjektleder: Kari Annette Os kao@lorenskog.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Ferdig: Eldre

Foto: Illustrasjonsbilde

Sluttrapport

Sluttrapport Bjørnegård sept2016.pdf

Sluttrapport BOT Lørenskog sept.2016.pdf

Bakgrunn

Etter henvendelse fra praksisfeltet, som meldte om store utfordringer knyttet til kvalitet og sikkerhet i legemiddelbehandlingen, besluttet USHT å utvide læringsnettverket til også å omfatte disse virksomhetene. Mål Tilpassing og utprøving av utvalgte tiltak for å sikre riktig legemiddelbruk i tjenesten til psykisk utviklingshemmede og i tjenesten psykisk helse

Metode / tiltak

  • Erfaringsdeling med USHT Oslo som hadde gjennomført lignende prosess
  • Videreutvikling av verktøy tilpasset aktuelle brukergrupper
  • Småskalautprøving av verktøy for å sikre god kartleggingspraksis
  • Småskalautprøving av tiltakspakken med nye kartleggingsverktøy integrert

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Prosjektet har innhentet erfaringer og gjennomført tilpasninger for å kunne implementere tiltakspakken «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten» til flere brukergrupper. Verktøyene vil kunne tas i bruk for å bidra til bedre kvalitet i legemiddelbehandlingen til disse gruppene

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Verktøy og resultater formidles på USHT’s læringsnettverk i forbedringsarbeid og pasientsikkerhet

Resultater

Tiltakspakken er prøvd ut og verktøy er tilpasset brukere og konteksten i tjenesten til psykisk utviklingshemmede og psykisk helse Pasientsikkerhetsprogrammet Høyskolen i Sør-øst Norge ved prof Marit Borg