Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering

Publisert 23. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

I samarbeid med Høgskolen i Molde utvikler vi en praksisnær videreutdanning med fokus på legemiddelhåndtering, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Prosjektleder: Linda Kornstad Nygård (USH) og Elfrid Måløy (HiM)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2013-2015
Ferdig: 2015


NB! Videreutdanningen i trygg legemiddelhåndtering går fortsatt, men USHT Møre og Romsdal har ikke noen rolle der pr i dag. Prosjektet var et samarbeid i oppstartsprosessen.

Hensikt og mål

Gjennom vårt arbeid med spredning av Pasientsikkerhetskampanjens “Riktig legemiddelbruk i sykehjem” ble vi gjort oppmerksom på et behov for faglig oppdatering i legemiddelhåndtering hos sykepleiere.

Vi ønsker å tilby kompetanseheving innen legemiddelhåndtering som er tilpasset det kommunehelsetjenesten etterspør, og som fører til bedre kvalitet på tjenestene.

Tiltak og gjennomføring

Videreutdanningen vil bli samlingsbasert og vurderingene vil bli knyttet til konkrete forbedringsarbeid som deltakerne gjennomfører på egen arbeidsplass.  Forsknings- og utviklingsmedarbeider ved utviklingssenteret samarbeider tett med høyskolelektor om organisering, emneplan, program for samlingene, veiledning og vurderingsformer.

Det planlegges å sette i gang forskningsprosjekt knyttet til utdanningen. Videreutdanningen er tatt inn i høgskolens emneplan fra høsten 2014.

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Molde