Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Digital opplæringspakke for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Publisert 02. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Implementere digital opplæringspakke for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Finnmark. Opplæringspakken gjelder for helsefagarbeidere og annet helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester i kommunene.

Prosjektleder: Ingrid Hoffmann Bruserud / inbr@svk.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Pågående
Periode: Høst 2017 – Vår 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Opplæringspakken er utviklet av Høgskolen i Hedmark, USHT Hedmark og USHT Buskerud etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Opplæringspakken er pilotert og prøvd ut i kommuner i Hedmark og Buskerud. USHT Finnmark har fått midler til å spre opplæringspakken i eget fylke.

Mål

Kommunehelsetjenesten står ovenfor stadig mer komplekse og avanserte oppgaver innen eldreomsorg etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Formålet med prosjektet er å øke kompetansen gjennom å spre den digitale opplæringspakken for helsefagarbeidere og annet helsepersonell som arbeider med personer som har behov for lindrende omsorg og behandling.

Metode / tiltak

Opplæringspakken består av et digitalt program som er beregnet gjennomført på ca. 5 måneder. Arbeidet foregår i grupper på arbeidsplassen og med en gruppementor med kompetanse innen lindrende omsorg og behandling fra kommunen.