Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: MED0001123

E-læringskurs om kronisk syke - et prosjekt i lindrende behandling

Publisert 31. juli 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Fosen helse IKS har i samarbeid med kommunene på Fosen og USHT Trøndelag (Åfjord) utarbeidet et e-læringsprogram om kronisk syke. Kurset vil gi kompetanseløft til helsepersonell i primærhelsetjenesten og som arbeider med kronisk syke. Kurset har fokus på pasienter med de vanligste hjerte- og lungesykdommer, men tilegnet kunnskap kan overføres til andre uhelbredelig syke som trenger lindring over tid.

Prosjektansvarlig:

USHT Sør-Trøndelag er samarbeidspartner. Ansvarlig: Fosen Helse IKS

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Prosjektleder: Merike Pallas - Merike.Pallas@bjugn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: Sommeren 2017- sommeren 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Lindrende behandling har vært et satsningsområde i primærhelsetjenesten på Fosen siden 2014. Gjennom e-læringskurset "Lindring ved livets slutt" lansert i 2015 har de fleste helsearbeidere på Fosen fått grunnleggende kompetanse i lindrende behandling for døende pasienter. Tilbakemeldinger etter gjennomføring avdekket behov for mer kompetanse om arbeid med pasienter med uhelbredelige lidelser, primært hjerte-lungepasienter, som trenger primærhelsetjenester over mange år. Kurset "Lindring ved kronisk sykdom" har som mål å dekke disse behov.

Mål

Målet er å heve kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til personer med behov for lindrende behandling og omsorg.

Metode/tiltak

Teorien i kurset fremkommer i form av interaktive videoforelesninger laget i samarbeid med spesialister fra St. Olavs Hospital HF. Læringseffekten blir forsterket av en kombinasjon av videoforelesning og grupperefleksjon etter teoridelen. Kurset støttes av fagtekster, relevante fagartikler og referanselister. Læringsnivået er tilpasset alle faggrupper.

Resultat

Kurset inneholder to moduler:

 1. Bruker- og pårørendeperspektivet ved kronisk sykdom. Kort innføring i de vanligste hjerte- og lungesykdommer.
 2. Oppfølging av pasienter med kroniske hjerte- og lungesykdommer i primærhelsetjenesten.

Oppbygging av modulene:

Under hver modul finner du fire temaer. Under hvert tema finner du:

 • Interaktiv videoforelesning inkludert:
  • Foreleserens PowerPoint-presentasjon (hvis vedkommende brukte PowerPoint)
  • Foreleserens oppgaver til refleksjon
  • Foreleserens forslag til løsning av refleksjonsoppgaver
 • Fagtekst
 • Referanseliste
 • Bibliotek med lenker til relevante fagartikler om temaet

E-læringsprogram: http://kronikerlindring.helsekompetanse.no/ Kurset er tilgjengelig for alle, men man må opprette en gratis konto på helsekompetanse.no her: http://profil.helsekompetanse.no/user/register

Flere e-læringsprogram tilgjengelig på http://fosen.helsekompetanse.no/

Samarbeidspartnere

Fosen helse IKS, Fosen helsekompetanse, Fosen DMS, St. Olavs hospital, Kompetansesenter lindrende behandling i Midt-Norge og kommunene Indre Fosen, Bjugn, Ørland, Åfjord, Roan.