Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kompetanseheving gjennom «Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og spredning av kunnskap om forhåndssamtaler.

Publisert 04. februar 2019 | Oppdatert 01. november 2020

I kommuner i Oppland gjennomføres digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I denne fremheves samtidig forhåndssamtaler som et viktig redskap i palliasjon.

Prosjektleder: Karin Hammer Karin.hammer@gjovik.kommune.no
Tema: Lindrende behandling
Fylke: Oppland
Status: Pågående
Periode: 01.09.18 – 01.10.19
Ferdig: 2019

Helsefagarbeidere er en viktig del av personalet, og som ofte er tett på pasienter i palliativ fase. Det ønskes å bidra til økt kompetanse hos denne yrkesgruppen for å styrke tilbudet til pasienter i palliativ fase og deres pårørende.

Hovedmål

  • Øke kunnskap om lindrende behandling der pasienten er.
  • Gode tjenester for alle pasienter som trenger lindrende omsorg, og for deres pårørende

Resultatmål

  • Skape trygghet hos personalet gjennom kompetanseøkning og kompetansespredning
  • Legge til rette for at pasientene får best mulig lindring og omsorg enten de er på sykehjem, i omsorgsbolig med heldøgns bemanning, bofellesskap eller de er hjemme.
  • God planlegging av den siste tiden pasienten skal leve

Tiltak og gjennomføring

Opplæringspakken er utarbeidet av Høgskolen i Innlandet, og i samarbeid med USHT Hedmark og USHT Buskerud. Vi planlegger og bidrar til gjennomføring av den digitale opplæringspakken i kommuner i Oppland. I dette vektlegges samtidig forhåndssamtaler.

Vi arrangerer opplæringskurs for mentorer og følger opp disse underveis. Mentorene er utpekt fra sin kommune og er sykepleier med kompetanse i lindrende behandling og omsorg.

Disse har ansvar for å opprette gruppe til opplæringspakken, bestående av fortrinnsvis helsefagarbeidere, men også andre som kan ha nytte av opplæringen. Mentorene arrangerer og leder gruppesamlinger og følger opp deltakerne underveis gjennom om lag 5 måneder.

Samarbeidspartnere

  • USHT Oppland
  • Sykepleiernettverket for kreftpasienter og andre alvorlige syke
  • SOF Øst