Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming

Publisert 19. februar 2019 | Oppdatert 24. august 2020

Det er utviklet opplæringsmateriell i smertekartlegging (filmer) og grunnleggende lindrende omsorg og behandling (e-læring) relatert til personer med utviklingshemming. Ansatte i bofellesskap for personer med utviklingshemming har deltatt i opplæring av ovennevnte temaer og utprøving av opplæringsmateriellet.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark)

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Rikke Anita Torgersen. Rikke.Anita.Torgersen@hamar.kommune.no
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: Nov 2016 – Mai 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Utgangspunktet for prosjektet var at ansatte i et bofelleskap for eldre personer med utviklingshemming i Hamar kommune meldte behov for mer kompetanse innen lindrende omsorg og behandling. Dessuten vet vi at personer med utviklingshemming lever lenger enn tidligere, og vil derfor, som resten av befolkningen utvikle flere alvorlige og aldersrelaterte sykdommer som vil kreve lindrende omsorg og behandling. Noen kan også ha behov for lindrende omsorg og behandling gjennom hele livet. Studier viser at ansatte som gir tjenester til personer med utviklingshemming mangler tilstrekkelig kompetanse innen lindrende omsorg og behandling.

Mål

Prosjektets mål var å bidra til økt kompetanse i lindrende omsorg og behandling hos personalet i tjenesten for personer med utviklingshemming. Hensikten med prosjektet er at personer med utviklingshemming som har behov for lindrende omsorg og behandling får målrettede og gode tjenester.

Metode/tiltak

Det ble først gjennomført et pilotprosjekt i et bofellesskap for personer med utviklingshemming i Hamar kommune. Det ble kartlagt kompetansebehov og gjennomført opplæring i grunnleggende lindrende omsorg og behandling med spesielt fokus på smerter. Smertekartleggingsverktøyet MOBID2 ble utprøvd. Tilbakemeldingene var positive og samme tiltak ble spredd ut i flere bofellesskap i Hamar og Ringsaker kommune. Det er utviklet opplæringshefte om lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming, som også er digitalisert som e-læringskurs. Det er  produsert filmer for bruk i  opplæring om smerter og av smertekartleggingsverktøyet MOBID2. 

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Tilbakemeldinger fra ansatte er at opplæringsmaterialet bidrar med kunnskap på et området hvor det er stort behov for kompetanseheving. Økt kompetanse bidrar til en styrking av tjenestene og et bedre tilbud for tjenestemottakerne. 

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Kartleggingsverktøy og opplæringsmateriell har blitt testet, utarbeidet og kvalitetsjekket slik at det nå er klargjort og tilgjengelig for interesserte (kommuner) i hele landet. 

Hvilke tiltak er igangsatt for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Det er etablert fagnettverk for alle kommuner i Hedmark. Det er også etablert samarbeid med USHT Oppland om etablering av nettverk i Oppland (slås sammen til Innlandet). Samarbeidspartnere fra ulike kompetansetjenester bidrar med spredning i hele landet. 

Resultater

 • Egen temaside om smerter og smertekartlegging hos Nasjonalkompetansetjeneste for aldring og helse, med informasjon og opplæringsvideoer.
 • E-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming, består av 6 moduler. Publisert på KS læring. 
 • Opplæringshefte om lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming. 
 • Sluttrapport

Kronikk ved Sandvik, R. ,Torgersen, R., Hov, R. Skorpen, S. (2018): Svikter vi der ansvaret vårt er størst? Forskning.no. 

Samarbeidspartnere

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 • Høgskulen på Vestlandet 

 • Ringsaker kommune 

 • Hamar kommune

 • Trysil kommune 

 • Grue kommune

 • Habiliteringstjenesten i Hedmark

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede