Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kulturtilpasset åndelig omsorg ved livets slutt

Publisert 04. januar 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Utarbeidelse av hefte og DVD som gjør personalet trygge for å gi omsorg til pasienten i terminal fase.

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Avsluttet
Periode: 2004 - 2008
Ferdig: 2008

Fra Kárášjohka/ Karasjok kommunes side var det ønskelig å komme i gang med et prosjekt med fokus på å gjøre personalet trygge på seg selv i samhandling med pasient i terminal fase og pårørende i å kulturelt tilpasse og utøve tjenesten med større kulturforståelse om tradisjoner omkring døden, skikker og andre identitetsstøttende tiltak.

Finansiering

Sametinget, Karasjok kommune

Samarbeidspartnere

  • pleiepersonale
  • begravelsesbyrå
  • kirken
  • politi

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet har vært å finne frem til gode prosedyrer som grunnlag for å kunne gi best mulig omsorg i forbindelse med en pasients/beboeres terminalfase eller ved hans bortgang. Hovedhensikten med boka er primært å være til hjelp for å kunne gi en god åndelig omsorg • til beboeren/pasienten ved livets slutt fase • til pårørende og medpasientene/beboerne ved en pasientens bortgang • og skal være et kunnskapsverktøy for personalet

Resultater

Hefte og DVD.Heftet trykkes høsten 2011.

Spredning

Delta på kurs og konferanser, over nett og ved utvikling av hefte med forslag til tiltakog DVD med illustrasjonsbilder.