Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior Man Visiting His Wife In Hospital

Lindrende behandling til sykehjemspasienten ved livets slutt

Publisert 09. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Kompetanseheving av personalet på sykehjem og etablering av rutiner og prosedyrer som gjør dem trygge på å møte den døende og de pårørende.

Prosjektleder: Hege Berntzen (hbz@lorenskog.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2013
Ferdig: 2013

Studier (Gjerberg og Dreyer) vektlegger viktigheten av rutiner rundt lindrende behandling. Prosjektet ble initiert for å implementere gode kunnskapsbaserte rutiner.

Hensikt og mål

Trygghet i personalet til å gi omsorg som er verdig, faglig god og menneskelig nær (sitat fra Peter Hjort).

Tiltak

 • Egen tilpasset utgave av Liverpool Care Pathway er innført i alle avdelinger, og videreføres nå til resten av kommunens sykehjem og hjemmetjeneste
 • Vi er i gang med å bruke MOBID-2 smertekartlegging hos demente
 • Sykehjemmet har implementert nye rutiner etter dødsfall
 • Flere kurs om observasjoner, symptomlindring og samtalekompetanse
 • Etisk refleksjon har vært en viktig del av prosjektet med bruk av etikk-kort, fortellinger fra praksis og case
 • Laget egne etikk-kort og egen «bank» med pasienthistorier
 • Gode fagdiskusjoner i prosjektgruppa og i personalet – også tverrfaglig med prest, lege, musikkterapeuter, begravelsesbyråer, Human-Etisk Forbund og fysioterapeuter
 • Faste samarbeids- og erfaringsmøter fire ganger årlig med sykehjem i Akershus om gode rutiner i lindrende behandling, særlig LCP

Spredning

Prosjektet er allerede lagt fram på flere fagdager, både med fokus på LCP, lindrende behandling generelt og etisk refleksjon. Etter avsluttet prosjekt, legges prosjektrapporten ut på nettet. Prosjektet evalueres våren 2013.

Samarbeidspartnere

 • Personalet ved kommunens to sykehjem
 • Tverrfaglig personale i egen kommune som lege, prest, musikkterapeuter og fysioterapeuter, samt samarbeidspartnere i Akershus som Palliativt team, begravelsesbyråer og Human-Etisk Forbund
 • Samarbeid og erfaringsdeling med sykehjem i Akershus som bruker LCP eller er i ferd med å bruke det
 • Kompetansesenteret for lindrende behandling i Helse Sør-Øst

Styrende dokumenter er brukt mye i prosjektet som:


Prosjektet er finansiert med midler fra Helsedirektoratet