Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase

Publisert 11. september 2018 | Oppdatert 01. september 2020

Prosjekt i Vest-Agder, pågående fra 2013, om implementering av en tiltakspakke som kvalitetssikrer omsorgen for døende personer og deres pårørende. Overgang til elektronisk versjon av tiltaksplanen i kommuner som bruker Visma Profil fra 2016.

Prosjektansvarlig:

USHT Vest-Agder: Ansvarlig

Finansieringskilde: Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Prosjektleder: Cathrine Humlen Ruud: cathrine.humlen.ruud@kristiansand.kommune.no Kamilla Steinsvåg: kamilla.steinsvag@songdalen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Pågående
Periode: 2013-2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

For å få et økt fokus på palliasjon generelt og fordi vi manglet et systematisk verktøy for å ivareta døende pasienter på en best mulig måte.

Mål

Mål om å bidra til implementering av tiltaksplanen i alle aktuelle kommuner i Vest-Agder, for å oppnå høyere kvalitet i arbeidet med døende pasienter og deres pårørende.

Metode / tiltak

  • Lederforankring hos interesserte kommuner
  • Arbeidsgrupper med engasjerte ressurspersoner
  • Opplæring ved alle brukersteder/i alle kommuner
  • Utvidelse fra sykehjem til hjemmetjeneste og boliger
  • Overgang til elektronisk versjon i Visma Profil og til bruk av nettbrett
  • Fortløpende veiledning, undervisning og støtte til ressurspersoner og ledere
  • Veiledning av øvrige kommuner i landet på forespørsel

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

13 av 15 kommuner har tatt tiltaksplanen i bruk i Vest-Agder. Større fokus på palliasjon og mer undervisning i grunnleggende palliasjon har blitt etterspurt og opplæringspakker utviklet.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Mye erfaring på bruk av tiltaksplanen i Visma Profil. Erfaringer både på implementering i stor kommune og i flere småkommuner.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Planlegger erfaringskonferanse om Livets siste dager våren 2019. Erfaringer er også presentert på nasjonal konferanse i Oslo des.17 En masterstudent ved UIA skriver om identifisering av terminalfasen og oppstart av tiltaksplanen Livets siste dager. Pågående forskningsstudie i regi av Nord universitet

Samarbeidspartnere

13 av 15 kommuner i Vest-Agder, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Kompetansesenter i lindrende behandling (KLB), Helseregion Vest