Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Portrait Of Female Nurse Working At Desk In Office

Spredning av opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Publisert 07. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Videreutvikle ansatte sin kompetanse innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Prosjektleder: Marit Toverud, USHT Hedmark, marit.toverud@hamar.kommune.no og Arild Stegen, USHT Buskerud, arild.stegen@drammen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Pågående
Periode: 2017 - 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Høgskolen i Innlandet utviklet en opplæringspakke som skal bidra til at ansatte kan videreutvikle sin kompetanse i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Opplæringspakken inneholder opplæringsmateriale med fokus på oppgaver knyttet til behandling og omsorg til pasienter med kort forventet levetid, og som har behov for lindring av plagsomme symptomer i senere faser av sykdomsforløpet helt frem til livet er avsluttet.

Opplæringspakken beskriver begreper innen lindrende behandling og omsorg, gir grunnleggende kunnskap om hva som er aktuelt å kartlegge og observere av de mest vanlige symptomene hos pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Både USH og UHT Hedmark samt flere kommuner i fylket var med på å utvikle og pilotere opplæringspakka. Samme rolle hadde USH/UHT Buskerud.

Fra 2017- 2019 har USHT Hedmark og USHT Buskerud samarbeidet om spredning av opplæringspakka til utviklingssentre nasjonalt. Fra høst 2019 fortsetter USHT Hedmark arbeidet med å spre, veilede og revidere opplæringspakken.

Mål

Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg i kommunene gjennom spredning av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og annet helsepersonell.

Tiltak

 • Arrangert en introduksjon til opplæringspakken for de utviklingssentrene som ikke tidligere har deltatt.  Tema på introduksjonsdagen var å bli kjent med opplæringspakken og USHT sin rolle knyttet til den.
 • Arrangert erfaringsutveksling for de utviklingssentrene som har startet opp vår – 18.
 • Oppsummert muligheter og utfordringer ved bruk av opplæringspakken
 • Møter og jevnlig kontakt med Helsedirektoratet og høyskolen for å informere om erfaringer/oppsummeringer, samt planlegge veien videre. 
 • Veilede utviklingssentre nasjonal og mentorer i eget fylke.
 • Samarbeide med ressurssykepleienettverket.
 • Arrangere introduksjonsdag for mentorer i eget fylke x 2. pr. år i 2018.
 • Mentortreff vår/høst 2018 for de mentorene som er aktive med grupper i Hedmark.
 • Spredd informasjon om opplæringspakka nasjonalt og lokalt i Hedmark

Kurset er godkjent som tellende 10 timer i klinisk fagstige av Fagforbundet.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Gjennom refleksjoner i grupper samt individuelt arbeid mellom gruppesamlingene har deltagere fått økt sin kompetanse og bevissthet innen lindrende omsorg og behandling ved livets slutt.

Tilbakemeldinger tyder på en økt bevissthet rundt pårørendes sin situasjon og om ivaretagelse av pårørende.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Opplæringspakken er et godt verktøy for å jobbe med kompetanseheving. Metoden gjør at det er forholdsvis enkelt for kommunene å gjennomføre opplegget på egen arbeidsplass.

Erfaringer viser også at grupper hvor deltagere melder interesse for å delta er mer motiverte enn grupper der leder velger ut hvem som skal delta.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Ressurssykepleienettverket kan være en god arena for å spre informasjon om opplæringspakken innen lindrende omsorg og behandling.

Det er utarbeidet en flyer for å spre informasjon om opplæringspakken på fagdager etc. ta kontakt hvis du ønsker å få tilsendt denne.

Samarbeidspartnere

 • Helsedirektoratet
 • USHT Buskerud
 • Høgskolen i Innlandet