Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Digitalt læringsløp i dokumentasjon av helsehjelp

Publisert 11. september 2020 | Oppdatert 15. september 2020

God dokumentasjonspraksis er et nødvendig grunnlag for god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Opplæring og kunnskap om dokumentasjon av helsehjelp handler ikke bare om fagsystem. Det handler vel så mye om å forstå hvorfor vi dokumenterer, om informasjonsformidling og kommunikasjon, og om hvordan dokumentasjon og kvalitet/pasientsikkerhet henger sammen. 

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Akershus)
Prosjektleder: Hege Berntzen, e-post adresse: hbz@lorenskog.kommune.no
Tema: Digitalt læringsløp, dokumentasjon, ernæring
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2020
Ferdig: 2020

Bakgrunn

God dokumentasjonspraksis er et nødvendig grunnlag for god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Opplæring og kunnskap om dokumentasjon av helsehjelp handler ikke bare om fagsystem. Det handler vel så mye om å forstå hvorfor vi dokumenterer, om informasjonsformidling og kommunikasjon, og om hvordan dokumentasjon og kvalitet/pasientsikkerhet henger sammen. 

Det er økende etterspørsel etter digitale kurs som kan legge grunnlag for kompetanseutvikling blant annet med refleksjon.

Mål

Vi ønsker å lage et digitalt læringsløp med bakgrunn i en film hvor vi følger en pasient under oppstart av tjenester.  Tilknyttet filmen vil vi finne teori og refleksjonsoppgaver. 

  • Skape refleksjon og sprer kunnskap om hvorfor og hvordan vi dokumenterer med bakgrunn i lover og forskrifter
  • Være et grunnleggende tverrfaglig sertifiseringskurs for nytilsatte fagpersoner
  • Bidra til god kvalitet i tjenestene/gode pasientforløp, både ved å få virkningsfulle og trygge/sikre tjenester, for at tjenestene skal være preget av kontinuitet og gode forløp, å bidra til brukermedvirkning, samt benytte ressursene godt og fordele de rettferdig

Metoder og verktøy

Læringsløpet vil ta utgangspunkt i en film for å skape en motiverende og engasjerende ramme. Kontinuerlig forbedringsarbeid, «Hva er viktig for deg», kvalitetsbegrepet og kunnskapsbasert praksis vil være viktige metoder og verktøy.

Resultater

Lærlingsløpet vil bli evaluert i egen og andre aktuelle kommuner etter et års bruk.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Oslo og Viken. Filmproduksjonen vil samarbeide med et prosjekt om systematisk ernæringskartlegging hvor fagtemaene produserer to læringsløp. Vi vil også motta råd fra USHT Tromsø, som har jobbet mye med opplæring i dokumentasjon av helsehjelp. Læringsløpet vil ligge fritt tilgjengelig på www.kompetansebroen.no.