Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Businesswoman work with documents and tablet pc

Mobilt talegjenkjenningsverktøy for pasientdokumentasjon

Publisert 25. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke kvaliteten og effektivisere eldreomsorgen ved bruk av talegjenkjenningsverktøy for pasientdokumentasjon.

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2014 - 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Pasientdokumentasjon er en stor del av sykepleiernes hverdag i eldreomsorgen. I dag journalføres pasientinformasjon i eldreomsorgen skriftlig i elektroniske pasientjournaler.

Max Manus har i løpet av de siste 15 årene utviklet og levert talegjenkjenningsbasert dokumentasjonssystem for leger. Med talegjenkjenning kan man diktere tekst på riktig sted i pasientjournalen. Innledende undersøkelser har vist at klinisk talegjenkjenning, slik det benyttes av leger i dag, ikke fungerer tilfredsstillende for sykepleiere. Dette prosjektet skal tilpasse verktøyet for sykepleiere.

Mål og hensikt

Prosjektets hovedmål er å effektivisere dokumentasjonsprosessen for sykepleiere innen eldreomsorgen ved å:

 • sømløst flytte dokumentasjonsarbeidet fra stasjonære arbeidsstasjoner til mobile enheter
 • tilby talegjenkjenning og -styring på mobile og stasjonære arbeidsstasjoner.

Tiltak og gjennomføring

 1. Innhente tekst- og lyddata fra rapporter generert av sykepleiere
 2. Tilpasse talegjenkjenning til sykepleiere.
 3. Utarbeide klinisk talegjenkjenning på mobile enheter.
 4. Etablere en sikker streaming av pasientsensitive data fra mobil enhet.
 5. Overflytte og gjenskape pasientjournalens brukergrensesnitt på en mobil enhet.
 6. Benytte talegjenkjenning i det gjenskapte, mobile brukergrensesnittet.
 7. Integrere løsningen med Visma.
 8. Pilotering av endelig produkt i faktisk brukermiljø.
 9. Evaluere funksjonalitet.

Samarbeidspartnere

MaxManus AS, DK, Nuance Communications Inc., d60 og VISMA AS

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert med midler fra Regionale Forskningsfond.