Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Simulering som metode for læring

Publisert 13. august 2020 | Oppdatert 13. august 2020

I Møre og Romsdal har USHT de siste årene hatt stort fokus på tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand. Det er gjennomført proACT instruktørkurs for 24 kommuner i fylket, der instruktørene i etterkant har holdt kurs lokalt til andre ansatte. For å bli skikkelig dyktig i noe må vi øve og trene. I en forlengelse av proACT kursene, der deltagere får øve ved enkel simuleringstrening, skal USHT ta i bruk simulator og VR for å trene på ulike scenarier.

Prosjektansvarlig: USHT Møre og Romsdal
Prosjektleder: Torill Aarskog Skorpen: torill.aarskog.skorpen@alesund.kommune.no
ProsjektlederX: Ronald Båtnes: ronald.batnes@alesund.kommune.no
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: Fra 2020
Ferdig: -

Fokuset de siste årene har vært å lære opp instruktører og ansatte i ABCDE algoritmen, bruk av skåringsverktøyet NEWS og kommunikasjonsverktøyet ISBAR. Bruk av enkel simulering, der en bruker hverandre som pasient og pleiere, er en del av proACT kursene.

I en forlengelse av proACT kursene skal USHT fremover ta i bruk fullskala simuleringstrening med simulator. Målet er å finne ut hvilken læringseffekt dette har i kommunene. Ved å anvende «in-situ» simulering på arbeidsplassen, det vil si simulering der hvor helsepersonell jobber, vil en i tillegg til kompetanseheving synliggjøre den generelle beredskapen.

Utviklingssenteret skal også teste ut bruk av VR for å lære systematisk ABCDE undersøkelse. I forbindelse med et doktorgradsarbeid ved NTNU har en utviklet en APP, der en visuelt kan gjennomføre målinger og observasjoner på en virtuell pasient. Dette gjøres ved at en gjennom VR briller kan se en pasienten, gjennomføre målinger på pasienten i systematisk rekkefølge, samt dokumentere disse.

Bakgrunn

Forskning viser at avvik i vitale funksjoner oppdages ikke raskt nok, og tiltak igangsettes dermed for sent. Forverringer i pasientens kliniske tilstand oppstår ofte gradvis, og det er avgjørende å kunne identifisere tegn til endring og forverring på et tidlig tidspunkt, slik at utvikling av akutt kritisk sykdom begrenses. Simulering som metode har vist seg å ha en stor og positiv innvirkning på ferdigheter når det gjelder systematisk observasjon, vurderinger, handlingskompetanse og tiltak.

Mål

Målet er å oppnå læring ved trening. At personell, via simuleringstrening, skal bli tryggere og mer handlingssterke når de møter reelle pasientsituasjoner. En kan i tillegg avdekke eventuelle manglende beredskap gjennom «in-situ» simulering, slik at en får på plass gode rutiner. Målet er også at simuleringstrening skal bli en del av kommunenes kompetanseplaner, og at de gjennomføres jevnlig slik at ansatte opprettholder ferdighetene.

Metode / tiltak 

USHT leier avansert simulator, og inviterer seg inn til kommuner som allerede har gjennomført proACT kurs, og de får teste ut «in situ» simulering.

I forkant av simuleringen vil personalet som skal simulere få en brebrief. Der vil de få informasjon om hvordan simuleringen skal foregår, og får forklart hvordan simulatoren fungerer. Det blir i tillegg snakket om beredskapen på arbeidssteder. Alt utstyr skal ligge der det normalt ligger, og personalet skal hente utstyr underveis i simuleringen.

I selve scenarioet trener personalet på ferdigheter som systematisk observasjon, bruk av skåringsverktøyet NEWS samt behandling og kommunikasjon.

Etter treningen gjennomføres en debriefing. Her reflekteres og gjennomgås simuleringen. Hvordan er beredskapen? Hva kan de gjøre selv, og når må de tilkalle hjelp? Hvilket utstyr har de, hva trenger de? Ligger utstyr lett tilgjengelig, eller bør en samle alt på ett sted.

I tillegg til simulering med simulator, skal kommunene få trene på ABCDE metodikk ved bruk av VR briller. Planen er at virksomheter skal få teste ut denne metoden og bli veiledet av USHT i simuleringen. En trenger ikke være fysisk i samme lokale for å kunne trene sammen inne i den virtuelle appen. Ved å avtale tidspunkt kan en logge seg inn og simulere sammen inne hos den virtuelle pasienten.