Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Skjermet enhet – et begrenset gode. Hvem skal prioriteres?

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utarbeide et verktøy for å vurdere hvilken avdeling pasienten skal være på

Prosjektleder: Solfrid Lund
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Finansiering

USH Finnmark og Stiftelsen Betania, Alta

Bakgrunn for prosjektet

Andelen demente i norske sykehjem er på over 80 %, mens kun 23,2 % av sykehjemsplassene er i skjermet enhet. Vi trenger dermed noen kriterier for å vurdere hvem som skal få tilbud ved en skjermet enhet, og hvor lenge det e r hensiktsmessig å være der. Vi finner ingen nasjonale føringer på dette, dermed valgte vi å se nærmere på temaet selv.

Hensikt og mål

Mål: Å utarbeide et verktøy til bruk i vurderingen av hvilken avdeling pasienten skal være på.

Hensikt: Å skape velfungerende skjermede enheter, samt forutsigbarhet for pårørende og personalet.

Tiltak

Vi har utarbeidet et sett med kriterier i forhold til hvem som skal få tildelt plass i skjermet enhet, og for vurdering av når det er riktig å flytte pasienten fra skjermet enhet til en somatisk gruppe. Vi har vært i kontakt med andre sykehjem for å høre deres erfaringer.

Gjennomføring og resultater

I løpet av prosjektperioden har vi brukt kriteriene ved flere anledninger, og opplever at de er et godt hjelpemiddel. Vi ser også at personalet er mere positivt innstilt i forhold til flytting, og er lojal når avgjørelsen er tatt.