Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Skype mellom beboer og pårørende

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 26. november 2020

Hvordan skape en god arena for videkommunikasjonsteknologi mellom beboer og pårørende i sykehjem?

Prosjektleder: Brit Steinnes Krøvel brit.krovel@alesund.kommune.no
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: Desember 2013 - januar 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er sentrale føringer om å prøve ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, og å øke aktivitet og stimuli for sykehjemsbeboerne. Det er også ønskelig å styrke samspille og samarbeidet med pårørende.

Mål og hensikt

Målet for prosjektet er å finne ut hvilken tilrettelegging som er nødvendig for å skape en god arena for videokommunikasjonsteknologi mellom beboere og pårørende i sykehjem gjennom å innhente erfaringer fra beboer, pårørende og personale.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet blir gjennomført i to faser. I fase 1 har prosjektet innbefattet tre beboere og deres pårørende. Den første fasen ble startet i desember 2013 og ble avsluttet i juni 2014. Fase 1 var preget av problemer med det trådløse nettverket ved sykehjemmet og dette skapte problemer for to av tre beboere. Prosjektet viste imidlertid at Skype i sykehjem kan være en verdifull aktivitet for beboere og deres pårørende i sykehjem.

Prosjektet har vært knyttet til forskning i samarbeid med høgskolen i Ålesund og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge i tillegg til Masteroppgave i Samfunnsplanlegging og ledelse. Masteroppgaven har rettet forskningsspørsmålene  mot beboer å pårørendes opplevelse av å delta i utprøving av velferdsteknologi og hvilken betydning beboer og pårørendes kompetanse har hatt på felles læring for ulike aktører involvert i prosjektet.

Fase 2 ble satt i gang høsten 2014. Tre-fire beboere prøver nå ut videokommunikasjon og prosjektet viser mange spennende resultater. Det vil bli foretatt intervju og dette vil gi grunnlag for en artikkel. Prosjektet vil også bli beskrevet i en rapport som vil bli ferdigstilt våren 2016.   

Samarbeidspartnere

Ålesund kommune, Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge og Høgskolen i Ålesund