Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 614035640

«Trygg i eget hjem»

Publisert 12. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Implementering av trygghetsteknologi i omsorgsboliger.

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud

Prosjektleder: Mari Nordin Hustveit, Mari.nordin.hustveit@flesberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Oppstart mai 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Vi ser behovet for å anvende mer velferdsteknologi enn i dag i Flesberg kommune for å kunne møte de utfordringene fremtidens helse- og omsorgstjeneste står overfor. Gjennom implementering av trygghetsteknologi i omsorgsboliger ønsker vi å sikre egenmestring og aktivitet for beboerne. Vi har gjennomført en behovsanalyse og kommet frem til at det største behovet i omsorgsboligene er digitale trygghetsalarmer med toveis tale. I dag har vi fastmonterte ringesnorer, noe som er uhensiktsmessig i forhold til egenmestring og aktivitet, og tjenestens målsetning «aktiv hele livet».

Mål og hensikt

Hensikten med prosjektet er å sikre egenmestring og aktivitet for beboerne i omsorgsboligen gjennom bruk av blant annet trygghetsteknologi. 

Tiltak og gjennomføring

Vi er i gang med å anskaffe velferdsteknologi til bruk i omsorgsboliger. Vi tenker etter hvert også å kunne bruke trygghetsteknologien ute i hjemmetjenesten, slik at man benytter den samme trygghetsteknologien ute i hjemmetjenesten og i omsorgsboligen. 

Resultater

Prosjektet har per i dag ført til økt kompetanse og bevissthet blant medarbeiderne når det gjelder å se hva slags behov beboerne har.