Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Erfaringsnettverk for implementering av velferdsteknologi

Publisert 16. desember 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Nettverket for implementering av velferdsteknologi skal bidra til at kommunene i Akershus deler erfaringer og får mer kompetanse hvordan man lykkes med implementering innenfor dette området.

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus er ansvarlig. Samarbeid med Kompetansebroen

Finansieringskilde: Kommunal kompetanse og innovasjonsmidler fra fylkesmannen

Prosjektleder: Torunn K Leren: torler@lorenskog.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Pågående
Periode: Høst 2019 – 31.12.2020
Ferdig: 2020

Hovedmålet til det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet er at samtlige norske kommuner skal ha tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger innen utgangen av 2020. Erfaringsnettverket skal bidra til at kommuner i Akershus, som ikke er med i det Nasjonale programmet, eller har kommet i gang, skal få drahjelp til dette arbeidet fra andre kommuner.

Mål

Mange kommuner i Akershus er i gang med implementering av Velferdsteknologi, et arbeid som kan være utfordrende å lykkes med. Erfaringsnettverket skal fremme samarbeid mellom kommuner slik at de får bredere innsikt i hverandres ståsted. Få drahjelp, støtte og bistand hos hverandre, bli bedre rustet i implementeringsarbeidet og utfordringene de står overfor. Implementering av Velferdsteknologi muliggjøres ved at kommunene får bedre innsikt i implementeringsmetodikk, som vil styrke kommunene i prosessen. 

På lengre sikt skal nettverket bidra til at kommunene implementerer Velferdsteknologi som en integrert del av tjenestetilbudet i tråd med strategien i «Omsorg 2020» og kvalitetsreformen «Leve hele livet». Måten kommunene leverer helse- og omsorgstjenester på blir endret, og variasjonen i dagens tjenestetilbud blir redusert. Tiltaket vil bidra til nye løsninger for å sikre at brukerne får større innflytelse over egen hverdag, økt valgfrihet og et tilstrekkelig mangfold av tilbud med god kvalitet.

Metode / tiltak

Kartlegging av kommunene i forkant av nettverket for å avklare status på implementering av teknologi, hva har de implementert eller ikke. Avklare hvilke behov kommunene har og hva de ønsker å lære av andre. Struktur på nettverket og metoder som presenteres planlegges ut ifra tilbakemeldingene.

Materiell

  • Kunnskapsbasert praksis
  • Implementeringsmetodikk
  • Veikart for tjenesteinnovasjon
  • Difis prosjektveiviser
  • Kompetansemateriell utarbeidet av Nasjonalt velferdsteknologiprogram
  • Nettverksbygging – innhente erfaringer fra andre USHT
  • Forbedringsarbeid