Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Frivillige fra nærmiljø- en ressurs for sykehjemmet

Publisert 06. september 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Etablerte en base med frivillige fra nærmiljøet, utarbeidet et program og maler som verktøy for frivillighetsarbeid.

Prosjektleder: Wenche Hanssen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2009
Ferdig: 2009

Finansiering

Samarbeidspartnere

Frivillige i nærmiljøet, USH Troms, hjemmetjenesten i geografisk nærhet, Tromsø røde kors besøkstjeneste, Sommereng og Nansenveien barnehage, Fagereng og Bjerkaker skole, Tromsø kulturskole og musikk konservatorium, Tromsø museum.

Bakgrunn for prosjektet

Sør-Tromsøya sykehjem har siden det ble åpnet i 2006, hatt fokus på at beboerne skal få tilbud om tilpassede aktiviteter som gir en sosial og meningsfull hverdag. Nasjonale føringer presiserer at beboere i sykehjem har krav på tilbud om variert og tilpassede aktiviteter ute og inne. Det påpekes at dagens omsorgstilbud kommer til kort på det sosiale og kulturelle området. Samarbeid med frivillige kan bidra til å bedre aktivitet og kulturtilbudet.

Hensikt og mål

Etablere en base med frivillige fra nærmiljøet som arbeider aktivt med aktiviteter og kulturtiltak for beboerne på sykehjemmet. Utarbeide program og maler som verktøy for frivillighetsarbeid.

Tiltak

• Kartlegge dagens aktiviteter, samt behov for nye aktivitetstiltak • Etablere en base med frivillige • Utarbeide program og maler som verktøy for frivillighetsarbeid • Utarbeide maler for veiledning og oppfølging av frivillige

Gjennomføring og resultater

Prosjektet ble utført på 2 bogrupper, men ulike resultat. På den ene bogruppen var leder og personalet veldig positiv og entusiastisk under hele prosjektperioden, dette ga gode resultater. Den andre bogruppen hadde en travel periode med mye sykemeldinger og dårlige beboere og hadde av den grunn ikke mye overskudd til prosjekt arbeidet.

Spredning