Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Frivillige i palliativ omsorg

Publisert 17. desember 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Utviklet et opplegg for bruk av frivillige i lindrende omsorg. Seks frivillige fikk kurs, opplæring og oppføling.

Prosjektleder: Siren Vetrhus
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Aust-Agder
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Temaene var bl.a. Å være frivillig, å være alvorlig syk, den vanskelige samtalen, å møte døden, sorg og ritualer.

Finansiering

Helsedirektoratet og Utviklingssenteret i Aust-Agder

Samarbeidspartnere

  • Utviklingssenteret i Aust-Agder
  • Koordinator i Palliativ omsorg i Grimstad kommune
  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Aust-Agder

Bakgrunn for prosjektet

Det er en stor og krevende oppgave for pårørende å ha en alvorlig syk hjemme. Det offentlige kan ikke dekke alle deres behov. Vi så derfor at det ville være et godt tiltak å bruke frivillige i denne omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Vi søkte om midler, og prosjekt ”Palliativ omsorg” fikk over statsbudsjettet for 2008 og 2009, midlene til å bygge opp et arbeid innen hjemmetjenesten, der en skulle bruke frivillige til denne målgruppen.

Hensikt og mål

De frivillige skal ikke på noen måte være et tilbud i stedet for hjemmesykepleien, men være et tillegg til det. De skal være et medmenneske og gjøre det pårørende gjør: sitte hos den syke, riste puta, fukte munn og ikke minst lytte til og samtale med den syke. For de pårørende er det og godt å kunne gå ut en tur med god samvittighet, fordi de vet at noen er hos den syke. En av de frivillige har uttalt: ”Hvis en kan være et medmenneske for noen mot livets slutt, er dette stort å få være med på. Det er og flott at noen tør å ta en fremmed med så dypt inn i livet sitt”.

Tiltak

6 håndplukkede frivillige har vært gjennom 7 kursdager a’ 2 ½ time som prosjektleder har administrert. Temaene har vært: Å være frivillig, å være alvorlig syk, mennesker i krise, den vanskelige samtalen, omsorg for alvorlig syke i hjemmet, å møte døden, sorg og ritualer, å ta vare på seg selv. - Etter endt kurs har alle vært inne til samtale, og avtaler er skrevet. Avtaler inneholder; Taushetsløfte, tidsbruk og oppgaver. - Oppfølging av de frivillige er veldig viktig, både i form av telefon etter hjemmebesøk, samt jevnlige veiledningssamtaler. - En gang i semesteret er det kurskvelder med undervisning og refleksjon, men og der den sosiale delen og er veldig viktig.

Gjennomføring og resultater

Siren Vetrhus har vart prosjektleder, og koordinator for de frivillige. Høst 2009: - Håndplukket 6 frivillige - Gjennomført kurs - Gjort avtaler 2010, 2011: - De frivillige ut i oppdrag - Oppfølging av de frivillige

Spredning

I filmen ”Sammen” er dette prosjektet ett av temaene. Denne filmen er spredd til store deler av landet. Interkommunalt fagnettverk innen lindring.