Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver - et utviklingsprosjekt for fem kommuner

Publisert 13. mai 2020 | Oppdatert 14. mai 2020

Et spennende prosjekt der fem kommuner samarbeider om å finne løsninger for bedre støtte til pårørende som har krevende omsorgsoppgaver.

Prosjektansvarlig: Namsos kommune, Høylandet kommune, Overhalla kommune, Levanger kommune, Verdal kommune og USHT Trøndelag (Verdal)
Prosjektleder: Gro Nina Helberg gohe@verdal.kommune.no
Tema: Prosjekt
Fylke: Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2020-2022

Alle de fem prosjektkommunene beskriver betydelig utfordringer med å gi kvalitativ god støtte til ulike grupper av pårørende. De ser samtidig mange muligheter for læring på tvers i et samarbeid der deltakerkommunene har ulike styrker og med et prosjekt som legger vekt på å få på plass en systematikk for pårørendearbeidet.

Kort beskrivelse av prosjektet

1) Godt informerte og trygge pårørende fra dag én

Tiltak:

 • Gi folkelig informasjon om relevante tjenester og tilbud for pårørende.
 • Gi informasjon om tjenester som ytes av andre enn kommunen

2) Forsterket tilbud til pårørende med tunge pårørendeoppgaver

 • Innføre rutine for kartlegging av pårørendebelastning for nye brukere
 • Utvikle pårørendeskole uavhengig av diagnoser
 • Tilby veiledning for pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver
 • Implementere forvaltningsskontoret som kontaktpunkt for pårørende
 • Utvikle avlastningstilbud for pårørende med krevende omsorgsoppgaver

3) Pårørende som ressurs

 • Erfarne pårørende som kursholdere i internopplæring
 • Uformelle møteplasser for pårørende
 • Kartlegging av pårørendes muligheter til/ønske om å bidra

4) Godt informerte og trygge ansatte

 • Utvikle og gjennomføre korte kursmoduler for ansatte og ledere

Prosjektet skal utvikle og teste en kommunal modell for å støtte pårørende med krevende omsorgsoppgaver.

Primærmålgruppa er de pårørende med de mest krevende omsorgsoppgaver. Sekundære målgrupper er brukere og leder og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.