Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Photo with close-up of caregiver and patient holding hands

In For Care

Publisert 04. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Styrke uformell og frivillig omsorgsutøvelse i offentlige helse – og omsorgstjenester.

Prosjektansvarlig:

USHT Aust-Agder samarbeidspart, UiA er prosjektansvarlig.

Finansieringskilde: UiA

Prosjektleder: Ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommmune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Aust-Agder
Status: Pågående
Periode: Pågående
Ferdig: Eldre

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Internasjonalt (EU) prosjekt med deltagelse fra Scotland, Nederland, Sverige, Danmark og Norge. UiA er prosjektansvarlig i Norge. Ansatte fra kommunene Vennesla, Songdalen og Grimstad deltar i prosjektet. USHT er tilrettelegger for deltagerne i Grimstad kommune.

Mål

Kartlegge brukerbehov. Sammenligne brukerbehov mellom landene Se om teknologi kan bedre mulighetene for frivillig arbeid Nye metoder for rekruttering Trene og beholde frivillige og samarbeide med næringslivet.

Metode / tiltak

Work - shops

Samarbeidspartnere

UiA