Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kurs og samtalegrupper for pårørende til kreftsyke

Publisert 12. desember 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

God opplæring og veiledning av pårørende til personer som lever med kreft.

Prosjektleder: Frøydis Stubhaug Froydis.stubhaug@grimstad.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Aust-Agder
Status: Avsluttet
Periode: Høsten 2015 - våren 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Vi har erfart at pårørende til kreftpasienter ofte har mange og krevende omsorgsoppgaver. Det kan medføre store belastninger, både praktisk, økonomisk og følelsemessig. Etter ønske fra disse starter vi opp et tilbud med opplæring og veiledning.

Mål og hensikt

Pårørende til kreftpasienter skal få økt kunnskap og oppleve bedre mestring i rollen som pårørende.

Tiltak og gjennomføring

 • I dette prosjektet vil vi etablere et tilbud for voksne pårørende til kreftpasienter.
 • Vi vil videreutvikle og tilpasse Kreftforeningen sitt program ”Eldre pårørende til kreftpasienter”.
 • Opplæringen vil bestå av temamøter og samtalegrupper.
 • Prosjektperioden er 1 år med oppstart høsten 2015.
 • Kurskveldene vil bli gjennomført våren 2016.
 • Prosjektgruppen skal stå for gjennomføring av kurskveldene. Prosjektet vil også knytte til seg frivillige. Dette er i tråd med Nasjonal kreftstrategi der de påpeker viktigheten av at likemenn og frivillige bidrar i kreftomsorgen.
 • Prosjektet vil gi pårørende mer kunnskap i deres situasjon. Gjennom møter med andre i lignende situasjoner gir det også mulighet til å dele erfaringer og være til støtte for hverandre.

Samarbeidspartnere

 • Kreftforeningen
 • Kreftkoordinator,  Lillesand og Birkenes kommune
 • Kreftkoordinator,  Arendal kommune
 • USHT Aust-Agder
 • Koordinator Lindrende omsorg , Grimstad kommune
 • SSHF, Arendal