Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Man in wheelchair with dog.

Oppfølging av pårørende til pasienter med hjerneslag

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle en modell for pårørendeoppfølging i rehabiliteringsprosessen for hjerneslagpasienter.

Prosjektleder: Anne Marit Åslund
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Finansiering

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

Salgeneheten og Lærings-og mestringssenteret, ved Sykehuset Innlandet, Landsforeningen for slagrammede, invitert sykehjem fra annen kommune.

Bakgrunn for prosjektet

Hvert år rammes omkring 15 000 av hjerneslag i Norge. Dette er en av de mest utbredte og alvorligste sykdommene hos eldre, og en av de viktigste årsakene til sykelighet, funksjonsnedsettelse og død. Samlet lever anslagsvis 55 000 med gjennomgått slag i dag. De fleste er over 65 år, og forekomsten øker med alderen.

 

Sykehjemmet har en spesialisert enhet for rehabilitering, og erfaringer der har vist at pårørende til pasienter med hjerneslag har behov for støtte og opplæring for å mestre tilværelsen. For de fleste er rehabiliteringsprosessen etter hjerneslag langvarig og krevende. For mange pasienter og pårørende er målet etter hjerneslag i størst mulig grad å gjenskape livet slik det var før sykdommen inntraff, men flere kommer også fram til en erkjennelse underveis om at livet ikke kan bli det samme.

 

En viktig faktor i rehabiliteringsprosessen er brukermedvirkning, og pårørendes støtte og oppmuntring. Det er en viktig oppgave for helsepersonell å støtte pasient og pårørende i prosessen. Dette kan innebære å undervise og gi opplæring i nye ferdigheter, samt styrke pårørendes omsorgskompetanse. Pårørende kan ha et stort og omfattende ansvar som kan kreve betydelig innsats, tid og ressurser. Kunnskap om hjerneslag, symptomer, forholdsregler, behandlingstiltak, normale reaksjoner, rettigheter og tjenestetilbud er noe som kan vektlegges i undervisning og veiledning.

Hensikt og mål

Utvikling av en modell for oppfølging av pårørende til pasienter med hjerneslag. Modellen skal inneholde kompetanseheving til ansatte, kvalitetsarbeid og kompetanseheving for pårørende.

Tiltak

  • Planlegge og gjennomføre undervisning for 20 ansatte
  • Utvikle metodebeskrivelser for pårørendekontakt
  • Utvikle informasjonsmateriell
  • Planlegge og gjennomføre et pårørendeseminar.

Gjennomføring og resultater

  • Prosjektet forankres via informasjon til aktuelle personer ved deltakende avdelinger
  • Modellen som inneholder komeptanseheving til ansatte, kvalitetsarbeid og kompetanseheving for pårørende planlegges og gjennomføres
  • Metodevalg for evaluering av prosjektet besluttes. For eksempel evaluering/spørreundersøkelse/intervju med pårørende og ansatte som deltar i gjennomføringen

Spredning

Det skrives prosjektrapport Publisering på USH nettside Presentasjon i internt kursprogram