Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 515605078

Pårørendeprosjekt

Publisert 13. desember 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Grimstad kommune ønsker å få et bedre og mer oversiktlig tilbud til pårørende til personer med stort omsorgsbehov

Prosjektansvarlig:

USHT Aust-Agder

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Åshild Berg Kaldestad: ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Aust-Agder
Status: Pågående
Periode: 2018 - 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Helse- og omsorgstjenestelovens endring i 2017 (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Pårørendeveilederen) sier at pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning skal være en pliktmessig oppgave for kommunene. Grimstad kommune har mange brukere av sine tjenester. Det vil også si at vi har mange pårørende som har behov for oppfølging.

Mange enheter i kommunen har tilbud om veiledning og oppfølging av pårørende; som pårørende til personer med demens, pårørende til kreftpasienter og pårørende til personer med utviklingshemming med flere.  Dette arbeidet er ikke systematisk gjennomført for alle pårørende i alle enheter.

Målet med prosjektet

Pårørende til brukere av helse- og omsorgstjenester i Grimstad kommune skal oppleve at de blir ivaretatt.

Hva skal vi gjøre?

  • Utarbeide en strategi for pårørende til personer med stort omsorgsbehov
  • Spørreundersøkelse til pårørende
  • Lage prosedyrer som ivaretar pårørendes behov og rettigheter
  • Utarbeide en kurspakke for ansatte
  • Pårørendekurs for alle pårørende

Samarbeidspartnere

Lærings- og mestringssenteret ved SSA